Nieuws - 1 januari 1970

Niet Nederland maar Spanje krijgt concurrentie van Marokkanen

Niet Nederland maar Spanje krijgt concurrentie van Marokkanen

Niet Nederland maar Spanje krijgt concurrentie van Marokkanen


Spanje heeft meer dan Nederland te duchten van de groeiende tuinbouw in
Noord-Afrika. Dat blijkt uit een studie van landbouweconomisch instituut
LEI.

Het LEI onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV of de
concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector slechter wordt als de
markt verder liberaliseert. Nu moeten importeurs van buiten de EU nog
heffingen betalen, maar er zijn plannen voor een vrijhandelszone in 2010
tussen de EU en de mediterrane landen buiten de EU, waaronder belangrijke
groenteproducerende landen als Marokko, Egypte en Turkije. Die landen
hebben een warm klimaat en zeer lage kosten voor arbeid, grond en energie
en lijken daarom een belangrijke bedreiging voor de Nederlandse
glastuinbouw.
Toch zal dat waarschijnlijk meevallen, meent het LEI op basis van haar
onderzoek. Niet Nederland, maar Spanje gaat de grootste klappen krijgen, is
de voorspelling. In Spanje ontwikkelde de tuinbouw zich sterk sinds de
toetreding tot de Europese Unie in 1986. De drijfveren van die ontwikkeling
waren echter dezelfde als die van Marokko, Turkije en Egypte nu. Deze
landen richten zich op hetzelfde aanvoerseizoen van producten. ‘Een
negatieve invloed op de concurrentiepositie van Nederlandse glasgroente is
alleen te verwachten als Spaanse telers in staat blijken het aanvoerseizoen
verder te verlengen’, schrijft het LEI. ‘Dit vergt echter grote
investeringen in met name klimaatbeheersing’, voegt LEI toe.
De Nederlandse sector moet zijn heil dan ook niet zoeken in grootschalige
bulkproductie. Het LEI adviseert om door te gaan met investeren in kennis
en innovatie in de sector.
Verder zegt het LEI dat de concurrentie tussen landen feitelijk van minder
belang is geworden, en vervangen is door concurrentie tussen netwerken van
internationaal opererende bedrijven. Handelsliberalisatie versterkt die
tendens van schaalvergroting en het ontstaan van internationale netwerken
voor productie en afzet. Door diversificatie van de productie en
voortdurende innovatie in productie en logistiek zullen Nederlandse telers
zich in die netwerken moeten proberen te handhaven, concludeert het LEI. |
J.T.