Nieuws - 1 januari 1970

Nicaraguaanse bamboebossen worden eenzame eilandjes

Nicaraguaanse bamboebossen worden eenzame eilandjes

Nicaraguaanse bamboebossen worden eenzame eilandjes

De ecologische corridor tussen Zuid- en Noord-Amerika gaat hard achteruit.
Vele bijzondere ecosystemen raken geïsoleerd en dreigen te verdwijnen. Dat
blijkt uit een grootscheepse veldinventarisatie in Centraal-Amerika in
opdracht van de Wereldbank. Een van de hoofdonderzoekers is de onlangs
gepromoveerde dr Daan Vreugdenhil.
Er zijn nog wel juweeltjes van natuurlijke rijkdom te vinden in Centraal-
Amerika, zoals de kratermeren, vulkaanbossen en bamboebossen in Nicaragua
en de moerasbossen in Guatemala, maar de verbinding met andere natuurlijke
ecosystemen is er op vele plaatsen niet meer of dreigt verloren te gaan.
Bossen worden in hoog tempo gekapt en de landbouw rukt op. Zo wordt de
natuurlijke verbindingszone tussen Noord- en Zuid-Amerika, de zogeheten
meso-Amerikaanse biologische corridor, steeds meer gefragmenteerd en gaat
de biodiversiteit achteruit.
Vreugdenhil, zelf directeur van het World Institute for Conservation and
Environment (WICE) in Washington, hoort bij een team van meer dan 40
wetenschappers die een gedetailleerde kartering hebben uitgevoerd van de
natuurlijke ecosystemen in Centraal-Amerika. Naast Nicaragua en Guatemala
gaat het om de landen Belize, El Salvador, Honduras, Costa Rica en Panama.
Tot nu toe was er geen goed beeld van de kenmerken en verspreiding van
ecosystemen in Centraal-Amerika. De nieuwe kaart dient als basis voor
verdere biologische monitoringsprogramma’s en planning en beheer van
natuurparken.
Vreugdenhil werkt mee aan het wereldwijd opzetten van Nationale Parken, van
Laos tot Hongarije, van Chili tot de Filippijnen: hij adviseert de landen
op hun verzoek bij het aanwijzen en inventariseren van de mogelijke
locaties. | H.B.
Ir Daan Vreugdenhil is op 3 juni gepromoveerd bij prof. Herbert Prins,
hoogleraar natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten, en bij
prof.dr. Antoine Cleef, hoogleraar tropische vegetatie-ecologie en
-kartering.