Organisatie - 27 november 2014

Nevenfuncties hoogleraren nog niet allemaal openbaar

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau
4

Nederlandse hoogleraren zouden naar schatting minstens zeventienduizend nevenfuncties hebben. Een derde van al die functies wordt niet vermeld, schrijft weekblad de Groene Amsterdammer vandaag.

Ruim tachtig procent van de 5.800 hoogleraren aan Nederlandse universiteiten heeft een nevenfunctie, stelt De Onderzoeksredactie, een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten. De redactie maakte een eigen centraal register van alle nevenfuncties, hield een enquĂȘte waarop 750 hoogleraren reageerden en regelde tientallen interviews met 'betrokkenen. Vanaf morgen komt het register online te staan. Om wat voor functies het precies gaat is dus nog onduidelijk. Volgens de journalisten is er sprake van 'een flinke schaduwuniversiteit'. 28 Procent van de hoogleraren geeft aan 'gevallen van (de schijn van) belangenverstrengeling te kennen'.

Er worden al langer verwoede pogingen gedaan om wetenschappers te dwingen tot openheid over hun nevenwerkzaamheden, tot nog toe zonder succes. De laatste die nul op rekest kreeg, was SP-Kamerlid Jasper van Dijk eind vorig jaar. Onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA) laat het openbaar maken van dergelijke informatie liever over aan de sector, antwoordde ze op zijn verzoek om een landelijk register van bijbanen.

PvdA-minister Ronald Plasterk was in 2007 de eerste die er werk van maakte, maar zijn plan stuitte op weerstand bij universiteiten. Die wilden helemaal geen inzage geven, omdat dat de privacy van werknemers zou schaden. Plasterk bedacht iets anders: er zou een geheim register komen, onder beheer van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Die bedankte voor de eer: universiteiten zouden prima zelf in staat zijn nevenfuncties openbaar te maken.

Uiteindelijk ging het plan voor een landelijk register de prullenmand in, maar universiteiten moeten de bijbanen van hoogleraren wel op hun eigen websites openbaar maken. De overzichten blijken echter vaak niet compleet. Bovendien zijn ze soms moeilijk te vinden.


Re:acties 4

 • Willem Arnoud

  Bestaat er een register over hoogleraren mbt pensioenen?

  Reageer
 • Rob Hamer

  Tja, over mijn uiterlijk mag je een mening hebben, maar het zou fijn zijn dat de rest van het verhaal over feiten gaat. Ik heb tevergeefs de onderzoeksredactie van de Groene Amsterdammer op het feit gewezen dat mijn hoogleraarschap bij WU weliswaar ondersteund wordt door Unilever, maar volledig onder verantwoordelijkheid van de WU plaatsvindt. Mijn positie wordt elke vijf jaar beoordeeld. Dat is ook in maart van dit jaar gebeurd. Op basis van o.a. mijn wetenschappelijke prestaties (36 publicaties in de jaren 2009-2013,RI 1,69, 24% in de top 10% best cited papers etc) is mijn aanstelling verlengd. Ik ben van mening dat WU mij aan een transparant en degelijk proces heeft onderworpen dat er voor zorg draagt dat het buitengewoon hoogleraarschap waardevol is en blijft. Het is dan ook jammer dat de Groene Amsterdammer zijn mening al klaar had en niet verder wilde kijken dan mijn (spitse) neus.
  En o ja, Unilever verkoopt geen beschuit.

  Reageer
 • Patrick Jansen

  De Groene Amsterdammer heeft een indrukwekkende hoeveelheid werk verzet om dit artikel te kunnen maken! Nog een GROOT geluk voor Wageningen dat het blad zich niet gemakshalve heeft beperkt tot Wageningen Universiteit, gezien de eerdere berichten over banden met Campina en Bayer. Zo’n artikel had zeer vervelende consequenties gehad voor de manier waarop het publiek kijk naar de vele "gouden driehoek" constructies. Nu is gelukkig duidelijk: alle universiteiten doen het. Toch moet er een einde komen aan het verkopen van titels door universiteiten.

  Resource, graag meer hierover. Kan er een analyse komen van de nevenfuncties in Wageningen? Moet niet moeilijk zijn, want de Groene Amsterdammer zette de database online: http://www.onderzoeksredactie.nl/artikel/doorzoek-ons-centrale-register-van-alle-nevenfuncties-van-nederlandse-hoogleraren.

  Reageer
 • Fre Pepping

  Ik weet niet wat het 'Teaching Lab van De Onderzoeksredactie' precies voor club is maar het artikel in de G.A. bevat mij net even teveel tendentieuze opmerkingen (waarom wordt er gemeld dat een hoogleraar gezet is of dat Rob Hamer een small gezicht en een spitse neus heeft?
  Maar ergerlijk is natuurlijk wel de zin dat 'pas na herhaaldelijk aandringen stuurt de Universiteit Wageningen een lijst ...'. Martin Kropff kan nu wel zeggen 'ik ben voor 100%...', te laat, je moet je zaakjes gewoon voor elkaar hebben. Deze regeling is toch al lang bekend?

  Reageer

Re:ageer