Nieuws - 4 november 2010

Net zoveel proefdieren

Universiteit gebruikte vooral veel kippen.

Wageningen Universiteit gebruikte vorig jaar 16.788 dieren voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, vrijwel hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse proefdierrapportage van de Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van VWS.
Wel is er een sterke verschuiving zichtbaar in het soort proefdieren. Opvallend is de stijging van het aantal kippen, van 3884 in 2008 naar 8649 in 2009. Die toename zit hem in onderzoek naar dierenwelzijn, zoals studies naar verenpikken, stofbaden, de invloed van daglichtlampen, het fokken op niet-pikkende hennen en het vaststellen van de dagelijkse behoefte aan energie en eiwit. Daarentegen werden in 2009 relatief weinig vissen gebruikt, zo'n vijfduizend in 2009 tegen tienduizend in 2008. In het onderwijs zijn 884 dieren gebruikt.
Sinds 2000 schommelt het aantal Wageningse proefdieren tussen de negenduizend en negentienduizend. Deze aantallen gaan echter alleen over de universiteit. De hoeveelheid dierexperimenten bij DLO-instituten wordt niet bekend gemaakt.
Landelijk vonden vorig jaar 592 duizend dierproeven plaats. Dat zijn er 14 duizend meer dan in 2008, toen dit aantal juist terugliep. Vooral het toxicologisch onderzoek met ratten nam toe. De Voedsel- en Warenautoriteit wijt de toename aan de strengere Europese regels voor chemische stoffen. Daarvan zijn vooral ratten het slachtoffer.