Nieuws - 1 januari 1970

Nertsenfokkerij moet geleidelijk verdwijnen

Nertsenfokkerij moet geleidelijk verdwijnen

Nertsenfokkerij moet geleidelijk verdwijnen


Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij doet al geruime tijd onderzoek naar het welzijn van nertsen. Directeur ir Gerrit Heusinkveld: Ik vind het niet voor de hand liggen nu de koers van het onderzoek naar nertsen te wijzigen, terwijl nog niet duidelijk is wat er feitelijk gaat gebeuren. Net als elk jaar is voor 1 augustus het voorstel voor het nieuwe werkplan voor het jaar 2000 ingediend bij LNV.

Heusinkveld is niet verrast over de beslissing van de Kamer. De ethische discussie over de nertsenhouderij loopt al langer. Maar dat is het terrein van de politiek, niet van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek naar het welzijn van nertsen en de milieu-effecten van de fokkerij hebben geleid tot aanpassingen in de praktijk. Daardoor is de duurzaamheid van de sector met sprongen vooruit gegaan. De financiers van het onderzoek, het Produktschap Pluimvee en Eieren en LNV, zijn daar tevreden over.

Op 5 juli, kort na de aanvaarding van de motie, is minister Brinkhorst op werkbezoek geweest bij het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij. Heusinkveld: Dat ging, naast de legpluimveehouderij, ook over de nertsenfokkerij. Onderzoekers gaven de minister op basis van de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren een beeld van de mogelijkheden om het welzijn van nertsen te verbeteren. Een paar dagen na deze inventarisatie heeft de minister Jan van Noord gevraagd om op te treden als facilitator.

Van Noord, onder andere vice-voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied en voormalig lid van de Tweede Kamer, kreeg op 12 juli van de minister opdracht te onderzoeken wat de gevolgen zijn als in Nederland het bedrijfsmatig houden van nertsen stopt. Daartoe heeft hij onlangs inventariserende gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders van de nertsenfokkerij. Ook met de onderzoekers van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft Van Noord gepraat. In september zal de minister de Tweede Kamer informeren over het onderzoek

In Nederland worden jaarlijks 2,6 miljoen nertsen gefokt in tweehonderd fokkerijen met totaal zo'n duizend werknemers. Die maken samen een omzet van ongeveer 125 miljoen gulden per jaar. De fokkers hebben al aangegeven dat ze naar de rechter gaan als de minister het verbod doorzet. Over een mogelijke afkoopsom wordt druk gespeculeerd. De minister becijferde eerder al dat sluiting van de sector ineens de overheid zeker 350 miljoen gulden zou kosten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren zal dat zeker zeshonderd miljoen worden. J.T