Nieuws - 11 maart 1999

Nertsen

Nertsen

Nertsen

Actievoerders hebben vorige week de hokken van een nertsenfokkerij opengezet. Vierduizend nertsen ontsnapten; na korte tijd waren er drieduizend terug in hun kooi. Enkele honderden zijn nog op vrije voeten. Maken ontsnapte nertsen uit een fokkerij een kans in het wild?


Bij ons op het Spelderholt ontsnappen er ook wel eens een paar. Meestal proberen ze snel weer in hun eigen kooi terug te komen, want daar krijgen ze hun voedsel

Als er vierduizend tegelijk op vrije voeten komen, zullen ze voor elkaar op de loop gaan. Zeker in de winter zijn ze onderling onverdraagzaam, vooral de vrouwtjes. Dat is de voortplantingstijd, wanneer ze territoria vormen

Volgens de krant kunnen individuen zich over honderden kilometers verspreiden. Zeker is dat ze makkelijk tientallen kilometers op een dag kunnen lopen. Bij ons lopen sommige nertsen ziekelijk heen en weer door de kooi. Dat kunnen ze zeven uur volhouden. Ik heb het eens uitgerekend: ze halen in een hok veertig kilometer op een dag, dus dat kunnen ze buiten het hok ook

Nertsen zijn inheems in Canada en het noorden van de Verenigde Staten. Nederland is op zich wel geschikt voor ze, maar ik denk niet dat deze nertsen zich in het wild als groep zullen handhaven. In landen als Engeland en Scandinavië, waar ook nertsen uit de fokkerij ontsnappen, heb je wel verwilderde populaties. Ik vermoed dat het ze in Nederland niet lukt een populatie te vormen door de bestrijding van de muskusrat. De nerts zit net als de muskusrat veel in het water. In veel slootjes staan vallen, en nertsen komen daarin opvallend vaak aan hun einde

Incidenteel weet een individuele nerts zich te handhaven. Een deel van deze losgelaten dieren zal zich best een tijd redden. Ontsnapte nertsen hebben genoeg jachtinstinct om een prooi te vangen. Je hoort vaak dat een ontsnapte nerts rechtstreeks naar het kippenhok van de buurman gaat en daar een hoop kippen doodt

Veel eten hebben ze niet nodig. Bij ons krijgen ze 150 gram vlees per dag. Van oon kip kunnen ze dagen leven. In het wild vangen ze vissen en muskusratten, maar ze kunnen ook konijnen eten en ander gevogelte. Misschien pakken ze meerkoeten als die 's nachts in het weiland zitten. Meestal jagen ze in de schemering, maar ze zijn soms ook 's nachts actief. Het zijn heel flexibele beesten

Het is eerder gebeurd dat nertsen zijn losgelaten. Dat was steeds binnen een paar weken weggeëbd uit het nieuws, dus ik ga ervan uit dat ze niet voor grote problemen hebben gezorgd. Ik verwacht geen speciale problemen, hoewel ze zijn ontsnapt in de buurt van natuurgebied de Grote Peel. In cultuurgebied zullen ze meer voedsel vinden dan in een natuurgebied. Ze hebben ook minder angst voor mensen, daar hebben ze ervaring mee. Als huisdier? De ontsnapte dieren zijn niet aaibaar. Je kunt ze in een kooi stoppen, maar dan heb je er geen plezier van. Wil je ze tam maken, dan moet je daarmee een paar weken na de geboorte beginnen. Bovendien ruiken ze sterk. Dus als je er een vindt, kun je die het beste naar een nertsenfarm brengen