Nieuws - 28 juni 2007

Nerd

Wat een verschrikkelijk slappe uitspraak staat er op de cover van Resource 35. ‘De nerd en zijn veldrobot’. Er wordt verwezen naar pagina 12, alwaar een beschrijving staat van het ‘field robot event’. De uitspraak op de cover heeft op geen enkele wijze betrekking op de beschrijving van het evenement. De conclusie dat het om ‘nerds’ gaat is dan ook helemaal nergens op gebaseerd. ‘Nerd’ heeft een negatieve bijklank. Van Dale’s woordenboek omschrijft het als ‘iemand die graag leert, computert e.d., maar achterblijft op het sociale, emotionele en motorische vlak’. Als er op de cover, de meest prominente plaats in een magazine, een dergelijke uitspraak staat dan mag er op z’n minst in het artikel dieper op ingegaan worden.
Ik heb geen enkele affiniteit met het ‘field robot event’, maar ik kan me zo voorstellen dat er ook dingen gedaan worden die van wetenschappelijke waarde kunnen zijn. Het weekblad voor Wageningen UR hoeft van mij geen mooi weer te spelen, maar over een dergelijk evenement moet mijns inziens een degelijk stuk geschreven worden. Aan hand van dat stuk kan mogelijk geconcludeerd worden dat ontwerpers van veldrobots ‘nerds’ zijn, maar niet op deze manier. Op deze manier worden deelnemers aan het evenement in diskrediet gebracht, dat zal toch niet de bedoeling van het weekblad voor Wageningen UR geweest zijn?

Bart Jan Davidse

Naschrift redactie:
De betekenis van nerd volgens de Van Dale is inderdaad niet onverdeeld positief. In onze beleving is het woord de laatste jaren echter vooral in zwang als geuzennaam voor mensen met een fascinatie voor informatica en techniek. De uitspraak op de voorpagina was dan ook niet beledigend bedoeld.