Nieuws - 14 september 2006

Nematoden reageren verschillend op stress

Nematoden reageren zeer dynamisch op verstoringen in hun leefomgeving. Volgens de Spaanse promovenda dr. Olga Alda Álvarez hebben vervuiling en klimaatverandering daardoor een veel minder constant effect op ecosystemen dan vaak wordt aangenomen.
Nematoden of aaltjes worden vaak gebruikt als indicator van bodemkwaliteit. De kleine wormpjes spelen immers als bacterie-eters een belangrijke rol in afbraakprocessen in de bodem, en zijn in het laboratorium eenvoudig te bestuderen.
Alda Álvarez onderzocht hoe twee soorten nematoden – de Caenorhabditis elegans en de Acrobeloides nanus - reageren op vervuiling van hun leefomgeving met toxische stoffen en op veranderingen in de omgevingstemperatuur.
De promovenda ontdekte dat nematoden die zich seksueel voortplanten gevoeliger zijn voor deze stressfactoren dan hermafrodite stammen van dezelfde soort. Daarnaast weten de aaltjes zich in genetisch opzicht snel aan te passen aan temperatuursveranderingen. Zo treedt bij een temperatuursverhoging van 16 naar 24 graden Celsius al een opmerkelijke verandering op in de genregulatie.
Ze raadt daarom aan bij onderzoek naar de gevolgen van vervuiling door giftige stoffen voortaan ook rekening te houden met het type levenscyclus en de genetische eigenschappen van de onderzochte soorten. / Gert van Maanen

Olga Alda Álvarez promoveerde op vrijdag 8 september bij prof. Jan Bakker, hoogleraar Nematologie.