Nieuws - 10 juni 2010

Negentjescultuur

Duizenden studenten doen honderden onderzoeken. Bijna alles verdwijnt na de beoordeling onderop een stapel of in de prullenbak. Eeuwig zonde.

Blogger_YK.jpg
Natuurlijk is het meeste onderzoek niet van afdoende kwaliteit. Met name jongerejaars studenten rommelen wat aan, likken zich in bij de vakdocenten zodat ze geen onvoldoende krijgen en doen precies genoeg om de opdracht voldoende af te ronden zonder een spoortje originaliteit. Maar soms, heel soms krijgen studenten de geest en willen meer doen dan de opdracht voorschrijft. Ze raken betrokken bij hun onderwerp en willen echt iets betekenen. Ze werken hard en leveren een compleet en praktisch product af. Wat dan gebeurt is zo jammer: de docent beoordeelt het product van de jonge briljanten met een 9 of een 5. Daar blijft het bij. Enigszins beteuterd nemen de studenten het besluit om de volgende keer weer op een zesje te mikken.
Zo'n praktisch onderzoek kwam laatst voorbij. Een groep communicatiestudenten ontwikkelde een plan om energie te besparen op Idealiscomplexen. De hoofdlijn was dat energieverbruik niet per gang maar per persoon werd doorberekend en dat bewoners hun eigen verbruik kunnen monitoren. Heel voor de hand liggend eigenlijk. Blij riep ik: 'regel dat dan!'

Ja, dat kon wel. Maar de implementatie van zo'n programma kost handenvol tijd en een beetje geld en het levert de studenten persoonlijk helemaal niets op. De docent wist het ook niet zo goed. Voor bonuspunten zou het te laat zijn, verderop in de studie waren er geen punten meer mee te behalen en een geldelijke vergoeding hoefden ze helemaal niet op te rekenen.
Zou het niet mooi zijn als alle uitmuntende onderzoeken door een commissie worden beoordeeld, waarop er bij hoge potentie de handvatten worden aangereikt om het onderzoek daadwerkelijk toe te passen? Iedereen wordt daar beter van. Studenten krijgen een extra prikkel  om te excelleren en de universiteit krijgt de beschikking over een immense kennispoel die ze naar eigen inzicht kan inzetten.