Nieuws - 1 januari 1970

Negentig DLO’ers vervroegd met pensioen

Negentig oudere medewerkers van DLO-instituten willen gebruikmaken van de mogelijkheid vervroegd met pensioen te gaan. Die mogelijkheid is ze geboden met het oog op het herstelplan Focus 2006, dat noodlijdende instituten er weer bovenop moet helpen.

Directeur management van de kenniseenheid Groene ruimte, drs Wallie Hoogendoorn is tevreden over de belangstelling voor de 57-plusregeling. Bij de kenniseenheid hebben 22 medewerkers aangekondigd dat zij wel vervroegd met pensioen willen. Hoogendoorn wil in totaal zo’n 80 banen schrappen. ‘Met de vervroegdpensioenregeling halen we natuurlijk nog niet onze doelstelling, maar het is een mooie start. Wij zitten op schema.’ Tachtig procent van de medewerkers van Alterra die in aanmerking kwamen voor de regeling, heeft ervan gebruikgemaakt.
Volgens een bericht op het intranet van de kenniseenheid Groene ruimte zou er nog geld over zijn in het potje voor de 57-plusregeling. Er zou nog 1,5 miljoen beschikbaar zijn voor mensen die nog net geen 57 zijn, maar wel gebruik willen maken van de regeling. Woordvoerder van de raad van bestuur, Simon Vink, spreekt dat ‘met kracht’ tegen. ‘Er is nog niet gerapporteerd over de voortgang en de taskforce Focus 2006 is nog bezig met het in kaart brengen van verschillende mogelijkheden. Het gaat niet aan om decentraal over deze concernactiviteiten mededeling te doen, laat staan om uitspraken over vermeende budgetten te doen. Dat wekt alleen maar verwarring.’ / KV