Nieuws - 1 januari 1970

Negen procent meer vwo-ers

Dit jaar hebben zich 38 vwo-ers meer ingeschreven voor een bacheloropleiding aan Wageningen Universiteit dan vorig jaar. Dat is een stijging van negen procent.

Het aantal studenten met een andere vooropleiding, waaronder studenten met een hbo-propedeuse, daalde licht. Alles bij elkaar trekken de bacheloropleidingen dit jaar 25 studenten meer dan vorig jaar, een stijging van ruim vijf procent.
Grootste groeier is Agrotechnologie, waar het aantal studenten bijna is verdubbeld tot 22. Ook Dierwetenschappen trekt flink meer studenten. De verklaring hiervoor wordt gezocht in de recente verbreding van de opleiding met gezelschapsdieren.
Grootste daler is de opleiding Plantenwetenschappen, waarvoor zich dit jaar maar vijf studenten hebben ingeschreven; een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. De nieuwe opleiding Economie en beleid start het eerste jaar met twee studenten.
Door de strengere toelatingseisen die onlangs zijn ingesteld, worden er dit jaar naar verwachting maar dertien Chinese BSc-studenten toegelaten. Zij stromen in het tweede jaar van de bachelor in en worden daarom niet in de BSc-cijfers opgenomen. Van de 74 Chinese bachelorstudenten die vorig jaar naar Wageningen kwamen, heeft het merendeel zich opnieuw ingeschreven.
Het aantal inschrijvingen voor MSc-opleidingen komt dit jaar waarschijnlijk voor het eerst in jaren lager uit. De afdeling onderwijs kan nog geen cijfers geven. / JH

Eerstejaars bachelorstudenten 6 okt. 2003 4 okt. 2004 Agrotechnologie 12 22 Bedrijfs- en consumentenwetenschappen 31 19 Biologie 63 68 Bos- en natuurbeheer 41 44 Biologische productiewetenschappen 7 6 Biotechnologie 32 22 Bodem, water, atmosfeer 32 32 Dierwetenschappen 52 70 Economie en beleid - 2 Internationaal land- en waterbeheer 21 29 Internationale ontwikkelingsstudies 32 32 Landschap, planning en ontwerp 28 27 Levensmiddelentechnologie 21 21 Milieukunde 17 15 Moleculaire wetenschappen 23 21 Plantenwetenschappen 11 5 Voeding en gezondheid 52 45 Totaal 475 500