Nieuws - 5 oktober 2006

‘Neem verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn’

Ondernemers en consumenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het om dierenwelzijn gaat. Dat was de boodschap van dr. Hans Hopster, lector Welzijn van dieren bij hogeschool Van Hall Larenstein, tijdens zijn lectorale rede op woensdag 4 oktober – dierendag - in Paradiso. Mensen gebruiken nu nog vaak trucjes om dierenleed te negeren.
‘Van nature hebben mensen het beste voor met dieren, maar we gebruiken allerlei kunstgrepen om die sympathie weg te redeneren om ermee om te kunnen gaan’, legt Hopster uit. ‘Eén daarvan is afstand creëren. Dieren worden achter gesloten deuren geslacht, en van alle nare dingen doen we alsof het er niet is. Een tweede is het vergroten van het aantal dieren dat we bij elkaar houden. Als je duizenden dieren houdt is de verantwoordelijkheid die je voelt om goed voor een individu te zorgen niet zo groot meer. Een derde is door kennis te negeren. Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat vissen pijn ervaren, en toch blijven mensen beweren dat vissen geen pijnbeleving hebben.’
Ondernemers en consumenten moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is het overheidsbeleid, en dat kan ook niet anders, denkt Hopster. ‘De samenleving is te divers en pluriform om dat anders te regelen. Een voorwaarde om te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid is wel dat mensen moreel bewust zijn. Eén van de doelen van het lectoraat is dan ook om het bewustzijn bij verschillende doelgroepen te bevorderen. We zijn bezig met verschillende projecten voor scholieren, hbo’ers en agrariërs. Ook hebben we voor onze eigen studenten een minor opgezet die gaat over het opnemen van dierenwelzijn in kwaliteitszorgsystemen.’
Een belangrijk punt waar Hopster zich op wil richten is het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid. ‘Er zijn nu twintig wethouders in Nederland die dat specifiek in hun portefeuille hebben, maar velen weten niet goed wat ze daarmee aan moeten. Verder wil ik graag samen met Wageningen Universiteit komen tot een professional master Animal Welfare Quality Management’, aldus Hopster.