Nieuws - 20 januari 2010

'Neem de tijd op Haïti'

De schaal van de ramp in Haïti is niet te bevatten, zegt Thea Hilhorst, hoogleraar Rampenstudies in Wageningen. Met een goede planning van de wederopbouw kan het land sterker uit de ramp tevoorschijn komen.

'Het is een dramatische gebeurtenis, niet alleen door de hoeveelheid mensen die is getroffen, maar ook omdat de hoofdstad, het logistieke centrum van het land, is geraakt. Ik was op Sri Lanka na de tsunami. Daar was een smalle kuststrook vreselijk getroffen, maar daarbuiten functioneerde alles gewoon nog. In Haïti is het hart van het land getroffen. Water, elektriciteit, wegen; alles is geraakt. Voorlopig is heel basale hulp nodig, zoals water, eten en medische zorg.
'De VS pakken groot uit met tienduizend soldaten. Ik ben normaal geen fan van soldaten bij noodhulpoperaties, maar omdat vrijwel alle hulp van buiten moet komen, heb je hier een sterke logistieke operatie nodig. Normaliter duurt zo'n noodsituatie twee weken, dan heeft de internationale hulpgemeenschap controle over de situatie. Daarna begint het moeizame proces van wederopbouw. Dat is lastig op Haïti, omdat het zo'n zwak bestuur heeft. Ik hoop dat de VN en VS niet als een kip zonder kop aan de slag gaan, zonder afstemming met het lokale bestuur. Gelukkig loopt de hulp niet via het Pentagon, zoals in Irak, want daar was de hulp een ramp. De neiging bestaat om de hulp via grote contracten uit te besteden aan bedrijven die het even komen fiksen.
'Mijn stelling is: je kunt beter wat tijd nemen voor planning en overleg, zodat ook lokale instituties kunnen meepraten. Zo kan de huizenbouw veel werkgelegenheid opleveren voor de bevolking. Als de hulp aansluit bij het lokale bestuur en de zelforganisatie in Haïti, kan het land er sterker uit tevoorschijn komen. Dan moet je wel bijvoorbeeld voorkomen dat landwerkers massaal naar de stad trekken, waardoor de landbouw in problemen komt. Je hebt dus planners nodig die nagaan wat er moet  gebeuren en wie dat het beste kan uitvoeren.'