Nieuws - 5 april 2001

Nederlandse visserij in financiële nood

Nederlandse visserij in financiële nood

Als de brandstof niet goedkoper wordt zal 2001 financieel een van de slechtste jaren worden voor de Nederlandse visserij. Dit blijkt uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Drs. Wim Davidse van het LEI verwacht een verlies van zo'n veertig miljoen gulden voor de totale visserij in 2001. Het jaar 2000 zat net onder de nullijn, terwijl 1999 een absoluut topjaar was.

Het toegenomen verlies is vooral het gevolg van de gestegen brandstofprijzen. De sector kan de hoge brandstofprijzen niet doorberekenen in haar verkoopprijzen. Zowel kleine als grote bedrijven verkeren door de stijgende olieprijzen in financi?le nood. | H.B.