Nieuws - 28 maart 2002

Nederlandse varkenshouderij onder druk

Nederlandse varkenshouderij onder druk

De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij stond het afgelopen jaar opnieuw onder druk. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) becijferde dat de kostprijs van varkensvlees in Nederland met 1,05 euro per kilo weliswaar gelijke tred houdt met Denemarken en Frankrijk, maar achter loopt op Spanje, waar de kostprijs 0,93 euro is. Het LEI verwacht dat de Nederlandse concurrentiepositie in de toekomst slechter wordt door een hogere kostprijs vanwege strenge maatregelen rondom welzijn, milieu en voedselveiligheid, in vergelijking met andere landen. | J.T.