Nieuws - 1 september 2015

Nederlandse samenvatting uit proefschrift

tekst:
Albert Sikkema

Promovendi hoeven niet langer een Nederlandse samenvatting van hun promotieonderzoek te publiceren in hun proefschrift. Een Engelse samenvatting volstaat. Het promotiereglement van de universiteit is onlangs aangepast.

Tot voor kort waren promovendi verplicht om zowel een Nederlands- als Engelstalige samenvatting in hun doorgaans Engelstalige proefschrift te publiceren. De promotiecommissie van de universiteit vindt de verplichte Nederlandse samenvatting niet langer billijk, omdat niet-Nederlands sprekende promovendi dan een deel van hun proefschrift niet langer kunnen lezen, begrijpen en verdedigen, zegt Janneke van Seters, secretaris van het College voor Promoties. Aangezien het promotiereglement geen onderscheid maakt tussen Nederlandse en buitenlandse promovendi, is de verplichting voor alle promovendi geschrapt.

Overigens mag een proefschrift wel meerdere samenvattingen bevatten, bijvoorbeeld in het Nederlands, Chinees of Swahili, maar alleen na goedkeuring van het College voor Promoties. Aanleiding hiervoor is dat de promotor ook een tekst in een andere taal dan Engels of Nederlands moet kunnen beoordelen.

De beleidswijziging is al zichtbaar; de meeste proefschriften die na de zomervakantie zijn gepubliceerd, bevatten geen Nederlandse samenvatting meer.