Wetenschap - 1 september 2015

Nederlandse samenvatting uit proefschrift

tekst:
Albert Sikkema
4

Promovendi hoeven niet langer een Nederlandse samenvatting van hun promotieonderzoek te publiceren in hun proefschrift. Een Engelse samenvatting volstaat. Het promotiereglement van de universiteit is onlangs aangepast.

Tot voor kort waren promovendi verplicht om zowel een Nederlands- als Engelstalige samenvatting in hun doorgaans Engelstalige proefschrift te publiceren. De promotiecommissie van de universiteit vindt de verplichte Nederlandse samenvatting niet langer billijk, omdat niet-Nederlands sprekende promovendi dan een deel van hun proefschrift niet langer kunnen lezen, begrijpen en verdedigen, zegt Janneke van Seters, secretaris van het College voor Promoties. Aangezien het promotiereglement geen onderscheid maakt tussen Nederlandse en buitenlandse promovendi, is de verplichting voor alle promovendi geschrapt.

Overigens mag een proefschrift wel meerdere samenvattingen bevatten, bijvoorbeeld in het Nederlands, Chinees of Swahili, maar alleen na goedkeuring van het College voor Promoties. Aanleiding hiervoor is dat de promotor ook een tekst in een andere taal dan Engels of Nederlands moet kunnen beoordelen.

De beleidswijziging is al zichtbaar; de meeste proefschriften die na de zomervakantie zijn gepubliceerd, bevatten geen Nederlandse samenvatting meer.

Re:acties 4

 • scienceforimpact? not dus

  Is de slogan 'Science for Impact' nu alweer overboord gezet?

  Reageer
 • R

  Jammer, ook al snap ik dat in de wetenschap Engels gewoon de hoofdtaal is, zag ik het persoonlijk meer als traditioneel onderdeel van 'het boekje'. Echter, naar mijn weten schreef de promoter deze samenvatting gewoon als vertaling van de Engelse dus ik zie niet in waarom dit 'niet verdedigbaar' zou zijn als er exact hetzelfde geschreven staat.

  Reageer
 • E. Jansen

  Er is dus maar één wetenschap: die in de Engelse taal. Wat een armoede voor een universiteit die zich op zijn website afficheert als 'Zeer internationaal met meer dan 100 nationaliteiten'.

  Reageer
 • ontoegankelijk

  En zo zetten we weer een stap naar het ontoegankelijker maken van wetenschap voor de maatschappij.

  Reageer

Re:ageer