Nieuws - 1 januari 1970

Nederlandse lezers tevreden over actueel en leesbaar Wb

Nederlandse lezers tevreden over actueel en leesbaar Wb

Nederlandse lezers tevreden over actueel en leesbaar Wb


Internationale studenten klagen over gebrek aan aandacht

Twee op de drie studenten en medewerkers van Wageningen UR leest Wb
wekelijks. Dat blijkt uit een lezersonderzoek dat Wb liet verrichten.
Nederlandse studenten en medewerkers in Wageningen zijn het best te spreken
over het Wb. Medewerkers van instituten buiten Wageningen en vooral
Internationale studenten het minst.

De schriftelijke enquête, die werd verricht door Diedenoort-studente
Marlijne van der Hoek, is ingevuld door 633 potentiële lezers van Wb. Naast
128 studenten en 119 medewerkers van de universiteit waren dat 118
onderzoekers van DLO-instituten die in Wageningen zijn gevestigd, 103
DLO‘ers van buiten Wageningen, 67 betalende abonnees en 98 internationale
studenten. De meeste enquêtes zijn uitgedeeld in de kantines van Wageningen
UR.
Uit het onderzoek blijkt dat Wb goed gelezen wordt: 95 procent van de
ondervraagden geeft aan het blad te lezen. Een grote meerderheid (67
procent) leest het blad wekelijks, 16 procent slaat regelmatig een Wb over
maar leest hem gemiddeld een keer in de twee weken.
Positief reageerden de lezers op de stellingen ‘Wb is actueel’ en ‘Wb is
makkelijk leesbaar’, 81 procent van de lezers is het met die stellingen
eens. Over de vraag of Wb ‘kritisch’ is verschillen de meningen: 23 procent
geeft aan dat ze Wb niet kritisch vinden, 36 procent vindt dat juist wel.
Een grote groep heeft geen mening. Overigens is het predikaat kritisch niet
volgens elke lezer een compliment. Eén lezeres lichtte haar oordeel toe
door te schrijven dat zij Wb een ‘zurig kil blad’ vond. Een beetje meer
‘warmte’ in de berichtgeving over Wageningen UR kan volgens haar geen
kwaad. Anderen vinden Wb juist te braaf en zouden graag wat meer kritiek
lezen op het management van Wageningen UR. Op de belangrijkste vraag,
‘informeert Wb goed over Wageningen UR?’, antwoordde een meerderheid van
zestig procent positief, dertig procent wil daarover geen oordeel te vellen
en tien procent is het daar niet mee eens.
De voor- en achterpagina van het Wb zijn de meest gelezen pagina’s. Zij
bevatten ook de rubrieken die door de lezers het hoogst gewaardeerd worden,
de korte stukjes op de achterpagina, de column van Willem Koert en de
muizenis. Ook de pagina’s nieuws en wetenschap worden goed gelezen.
De meeste kritiek komt uit de internationale gemeenschap van Wageningen.
Buitenlandse studenten geven het Wb regelmatig een onvoldoende. Gemiddeld
komt hun oordeel net op een 6. Slechts een op de drie studenten uit het
buitenland leest de Engelstalige pagina van Wb wekelijks. De grootste
klacht van de buitenlandse studenten is de in hun ogen geringe aandacht die
zij krijgen in het blad. Eén pagina is volgens hen niet voldoende voor een
kennisinstelling die zich internationaal wil noemen. Nederlandse lezers
lijken het wel met de buitenlandse studenten eens te zijn. Hoewel zij zelf
in grote meerderheid de Engelse tekst links laten liggen, zouden ze wel
begrip kunnen opbrengen voor het opofferen van een Nederlandstalige pagina
voor een extra Engelstalige pagina.
Ook de medewerkers van DLO-instituten buiten Wageningen zijn minder te
spreken over Wb. Zij lezen het Wb minder vaak en geven ook een lagere
waardering. Een 6,6 in plaats van de ruime zeven die lezers in Wageningen
geven.
De internationale studenten zijn het meest kritisch over Wb. ‘Het Wb is
totaal niet interessant voor mensen van DLO’ klaagt een geënquêteerde uit
Lelystad.’ Wb blijft voor veel mensen het universiteitsblad. Lezers noemen
Wb desgevraagd wel een ‘studentenblad’ of een ‘universiteitsblad’, maar
haast niemand ziet Wb als een DLO-blad. Op de universiteit spreekt ongeveer
de helft van de lezers nog steeds over het ‘wub’. DLO-ers en studenten
noemen het blad vaker Wébé. Hoewel de verschillen kleiner zijn dan in 1999,
toen bij de start van Wb het laatste lezersonderzoek werd gehouden, blijven
de wortels van Wb voor de lezers blijkbaar duidelijk zichtbaar
|
K.V.

Kader:
Meer aandacht voor buitenlandse studenten

Een lezer van een betaalde krant of tijdschrift heeft een groot
machtsmiddel, zijn bankrekening. Als het blad niet naar wens is zegt hij
zijn abonnement op. De lezer van Wb heeft dat middel niet. Hij kan het blad
ongelezen in de kattenbak stoppen of laten liggen in zijn postvak, boos
verscheuren, maar dat signaal zal de redactie zelden bereiken. Daarom is
een lezersonderzoek voor Wb belangrijk. Wb probeert, als weekblad voor
Wageningen UR, een blad te maken voor studenten en medewerkers van veel
verschillende instituten. Het is geen makkelijke klus om wekelijks een blad
te maken dat al die verschillende lezers boeit. Het lezersonderzoek, dat op
deze pagina beschreven staat, biedt voor de redactie een belangrijk houvast
voor de verbetering van ons weekblad.
In het algemeen is de redactie blij met uw oordeel. De lezer vind Wb
actueel en helder geschreven en het blad informeert u goed over de
ontwikkelingen binnen Wageningen UR. Maar het kan beter, lieten vooral de
internationale studenten en de medewerkers van instituten buiten Wageningen
weten.
De internationale studenten vinden één pagina duidelijk te weinig voor de
groeiende Engelstalige gemeenschap. De redactie zal dat oordeel ter harte
nemen en meer Engelstalige informatie opnemen. Wij gaan op zoek naar
versterking van de redactie met één of meer redacteuren uit de Wageningse
internationale gemeenschap.
Medewerkers van instituten buiten Wageningen, zoals ID-Lelystad, het RIVO
en een groot aantal instituten voor praktijkonderzoek voelen zich minder
betrokken bij ons blad dan Wageningse lezers. Wellicht wreekt zich de
geografische afstand tussen de redactie en de instituten. De redactie zal
meer dan nu proberen ook het nieuws van niet-Wageningse instituten in de
kolommen te krijgen en neemt zich daarom voor om het veilige Wageningen
vaker te verlaten en zich te wagen aan bezoeken aan onderzoekers buiten
Wageningen.
Wacht u met kritiek ondertussen niet tot het volgende lezersonderzoek. Wij
schrijven immers niet alleen voor u, maar ook over u. Zonder uw bijdragen
en tips kunnen wij geen weekblad maken over Wageningen UR. |
Korné Versluis