Nieuws - 28 juni 2001

Nederlandse leerschool

Nederlandse leerschool

Jurgen Marteijn, zesdejaars Bioprocestechnologie

"Omdat ik tijdens mijn studie vooral in het lab heb gestaan, wou ik voor mijn afstuderen eens mijn licht opsteken buiten het onderzoek. Ik ben toen terecht gekomen bij de Unilever business course, waar studenten de kans krijgen om kennis te maken met het bedrijf. Ik kwam door de selectie en zat vorig jaar september met veertig anderen in een hotel in Renkum. Ik was in het begin wat sceptisch, maar aan het eind van de week zag ik een stage bij een bedrijfsonderdeel van Unilever wel zitten. Het werd uiteindelijk de conservenfabriek van Van de Berg in Oss, die bijvoorbeeld Unox rookworsten maakt. Ik onderzocht hoe je van iedere rookworst afzonderlijk zou kunnen achterhalen waar de ingredi?nten geweest zijn. Men wil dit weten vanwege de voedselschandalen. De traceerbaarheid stelt andere eisen aan het productieproces, waarbij de mensen op de werkvloer moeten gaan beseffen dat iedere rookworst uniek is. Het is niet makkelijk om mensen die al jaren op een bepaalde manier werken anders te laten denken. Zeker als dat 'van bovenaf' komt. Zelf werd ik ook gezien als zo'n studentje dat hen kwam vertellen wat ze moesten doen.

Ik vond het best moeilijk om te werken met mensen met een heel andere belevingswereld. Nadat ik tijdens de MKZ-crisis een dag had meegelopen met vlees wegen, was het contact wat beter. Ik had alleen wel een week spierpijn.

Het bedrijf viel echt in twee werelden uiteen: de werkvloer en het management. Ze komen elkaar wel tegen in de bedrijfskantine. Maar het is voor beiden soms moeilijk te begrijpen hoe nuttig het werk van de ander is.

Ik had gedacht dat de onderzoekswereld een stuk bureaucratischer zou zijn dan het bedrijfsleven, maar niets bleek minder waar. Hoewel de bedrijfscultuur als open omschreven kan worden, het er best gezellig was en iedereen gewoon bij zijn voornaam werd genoemd, voelde ik me wel steeds gebonden aan regels en vorige besluiten. Wat me ook tegenstond, was dat er volgens mij veel belangrijke beslissingen worden genomen en beweringen gedaan op basis van te weinig informatie.

Verder zou ik het bedrijfsleven als hard omschrijven. Je moet echt constant voor jezelf opkomen en van je doen spreken. Als je iets van iemand wilt, moet je dat niet vragen maar zeggen wat je van hem of haar wilt. Bij het eindgesprek van de business school werd ook duidelijk dat ik niet snel genoeg beslissingen neem en te analytisch te werk ga. Dit soort kritiek is natuurlijk nooit leuk, maar door deze stage weet ik nu wel dat ik liever in het onderzoek mijn denkvermogen benut."

Yvonne de Hilster

'Je moet in een bedrijf constant voor jezelf opkomen'