Nieuws - 1 januari 1970

Nederlandse korhoen moeilijk te redden

Dat het slecht ging met de sterk geïsoleerd levende Nederlandse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug was al bekend. Uit DNA-onderzoek van Alterra blijkt nu dat het ook moeilijk is om de korhoenpopulatie te versterken.

Alterra vergeleek het DNA dat ze haalde uit eierschalen en veren van Nederlandse korhoenders met historische data en gegevens van andere populaties in Europa. Daaruit blijkt dat de populatie Nederlandse korhoenders een gezonde genetische variatie bezit, maar wel flink verschilt van andere populaties in Europa. 'In de toekomst zullen we wel een sterke afname van de variatie en een sterkere differentiatie te zien krijgen, omdat het een sterk geïsoleerde populatie is’, meent onderzoeker drs Hugh Jansman van Alterra.
Om te voorkomen dat de Nederlandse korhoenders nog meer achteruitgaan, moet de populatie worden versterkt. Daarvoor moeten de genetisch juiste korhoenders gekozen worden, en dat is moeilijk. Zweedse korhoenders lijken bijvoorbeeld maar weinig op hun Nederlandse soortgenoten. In Europa zijn er slechts twee kleine populaties die genetisch lijken op de Nederlanders, in de Hoge Venen in de Belgische Ardennen en op de Noord-Duitse Lüneburger Heide. Het uitwisselen van eieren tussen deze drie populaties zien de onderzoekers als een goede methode om de genetische variatie groot te houden. / MW