Nieuws - 1 januari 1970

Nederlandse cultuurhistorie on line

Alle informatie over cultuurhistorie in Nederland komt beschikbaar op internet. Vijf organisaties, waaronder Alterra, presenteerden op maandag 11 oktober de nulversie van www.kich.nl, de website waarop alle gestandaardiseerde informatie over cultuurhistorie verzameld en uitgewisseld moet worden.

'De nulversie van het Kennis Informatiesysteem Infrastructuur (KICH) is bedoeld als discussiestuk', vertelt projectleider nulversie KICH ir Jandirk Bulens van het Centrum voor Geo-Informatie. 'De versie 1 komt in maart 2005 beschikbaar. Dan is de website www.kich.nl ook voor het grote publiek geopend.'
In het KICH moet landsdekkende en gestandaardiseerde informatie komen te staan over de cultuurhistorische waarden in Nederland. In de afgelopen jaren hebben de provincies allemaal op hun eigen wijze cultuurhistorische waardenkaarten gemaakt. Het KICH gaat nu zorgen voor één gestandaardiseerde database, volgens een vergelijkbaar landelijk systeem dat gebruikt wordt voor het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening, waarin gemeentelijke bestemmingsplannen en plannen van hogere overheden zijn opgenomen.
Alterra werkt in het project samen met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), het Expertisecentrum LNV, het Projectbureau Belvedere en het ministerie van VROM. 'In eerste instantie vullen we het systeem met informatie die bij de verschillende partners aanwezig is', aldus Bulens. De aansluiting bij de gemeentelijke en provinciale overheden zal later plaatsvinden.
Uiteindelijk moet de cultuurhistorische informatie ook Europees beschikbaar komen. 'Maar daarbij zijn meer hobbels te overwinnen', meent Bulens. Nederland loopt namelijk voorop. 'Ook in Groot-Brittannië is men bezig met initiatieven om een vergelijkbare infrastructuur op te zetten.' / MW