Nieuws - 1 januari 1970

Nederlands vee te schoon

Nederlandse veehouders besteden te veel aandacht aan hygiëne. Doordat zij hun dieren afschermen van ziekteverwekkers, bouwen die geen natuurlijke weerstand meer op. Wie stoere stieren en koene kippen wil, zal ‘viezer’ moeten werken.

Dat is in het kort het advies dat dr Remco Schrijver van de Animal Sciences Group en drs Wouter van der Weijden van het Centrum voor Landbouw en Milieu vlak voor kerst hebben aangeboden aan landbouwminister dr Cees Veerman.
De onderzoekers stellen in het rapport dat het huidige dierziektebeleid lijkt te zijn vastgelopen. De hygiëne in de hele veehouderij wordt steeds meer aangescherpt. Varkens en kippen worden zoveel mogelijk gehouden in gesloten systemen en antibiotica en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt om uitbraak van ziekten te voorkomen. De opbouw van natuurlijke weerstand van dieren wordt door deze aanpak belemmerd, waardoor een steeds verdergaande aanscherping van de hygiëne nodig is.
Deze vicieuze cirkel is te doorbreken door juist de natuurlijke weerstand van de dieren te bevorderen en deze weer tot een belangrijke pijler van de diergezondheid te maken, menen de onderzoekers. Op die manier kan ook tegemoetgekomen worden aan de maatschappelijke kritiek op de kunstmatige leefomstandigheden van dieren in de intensieve veehouderij. In meer open houderijsystemen waarin de dieren meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen, is de infectiedruk immers per definitie hoger. En dat is weer gunstig voor de natuurlijke weerstand.
De onderzoekers waarschuwen voor een aantal valkuilen, zoals de internationale afspraken die gelden rond dierziektebestrijding en het gevaar onbedoeld nieuwe kansen te bieden aan ‘knoeiers in de sector’. Valkuilen die volgens hen in beginsel allemaal te vermijden zijn. Zij stellen voor eerst een aantal pilotprojecten rond natuurlijke weerstand in de veehouderij op te zetten. / GvM