Nieuws - 1 januari 1970

Nederlands korhoen levensvatbaar

Er is toekomst voor de enige Nederlandse populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Al is er waarschijnlijk wel een duur en tijdrovend reddingsprogramma nodig. Dat concluderen nationale en internationale deskundigen na overleg.

Volgens de experts is het leefgebied van het korhoen nu net groot genoeg voor de huidige populatie vogels, vertelt drs. Hugh Jansman van Alterra, een van de deelnemers aan het overleg. 'Het zit aan zijn maximum qua draagkracht. Daarom moet je nieuwe heidegebieden aanleggen door boskap, en verbindingen leggen met andere heidegebieden. Die kun je geschikt maken voor andere hoendersoorten, zoals patrijzen, en het kunnen foerageergebieden worden voor het korhoen. Baltsen zullen ze altijd wel blijven doen in grotere heidegebieden op de heuvelrug.'
Jansman is verheugd met de uitkomst van het overleg. Door de constante achteruitgang van de korhoenpopulaties in West-Europa was onduidelijk of er nog wel toekomst was voor de vogel in Nederland. Volgens de internationale experts is die er dus wel, maar het leefgebied moet wel vergroot en verbeterd worden en er moet onderzocht worden hoe het zit met de roofdieren in het gebied.
'Ik ben niet superoptimistisch', stelt Jansman. 'Het is een project dat vergelijkbaar is met dat van de hamster in Limburg, waarbij dure landbouwgrond ontgonnen moet worden. Dat is erg kostbaar en het duurt minstens tien tot twintig jaar. En bij de korenwolf was er een grote druk vanuit Brussel om het dier te redden. Maar ik hoop dat het ministerie van LNV en het Nationale Park Sallandse Heuvelrug het willen oppakken.' / MW