Nieuws - 1 januari 1970

Nederland vol tuinbouw en melkvee

Het is een heel globale doorrekening die Alterra-onderzoekers hebben uitgevoerd, maar alles wijst erop dat de tuinbouw en de melkveehouderij in de Nederlandse landbouw de dominerende sectoren zullen worden.

Alterra onderzocht waar in Europa de beste kansen liggen voor de tuinbouw, de melkveehouderij, de intensieve veeteelt en de akkerbouw. De resultaten verschenen in het rapport Landbouw op de Europese kaart.
In Zuid-Nederland zijn de mogelijkheden voor de tuinbouw het grootst, omdat die sector met zijn verse, bederfelijke producten en de hoge input van arbeid, kennis en diensten sterk afhankelijk is van een goede infrastructuur. In Noord-Nederland liggen kansen voor de melkveehouderij, want daar is nog relatief veel grond beschikbaar tegen een lage prijs. 'Het is niet zo dat andere vormen van landbouw uit Nederland verdwijnen', stelt ir Willem Rienks van Alterra. 'Maar ze zullen wel achteruit boeren.'
Naast Nederland en België zijn Noord-Frankrijk en de Italiaanse kuststreken goed geschikt voor de tuinbouw. De onderzoekers verwachten dat de melkveehouderij het ook goed zal doen in onder meer Denemarken, Oost-Engeland en delen van Wales, Noord- en West-Frankrijk, Noord-Duitsland en Polen. De akkerbouw verwachten de onderzoekers in Noord-Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, de Oekraïne en delen van Spanje. De intensieve veehouderij krijgt kansen in Noord-Italië, Tsjechië, Oost-Spanje en Oost-Engeland. / MW