Nieuws - 19 oktober 2006

‘Nederland te klein voor bulklandbouw’

Nederland is te klein voor grootschalige landbouw. Boeren en akkerbouwers moeten de productie van grote hoeveelheden maar overlaten aan andere landen. Dat vindt Alexander Pechthold

De lijsttrekker van D66, op tournee in Friesland, lichtte maandagavond bij hogeschool Van Hall Larenstein zijn agrarische agenda toe voor de komende kabinetsperiode. De studenten hadden Pechthold uitgenodigd om met hen, collegevoorzitter Erica Schaper en Pieter de Graaf van natuurorganisatie Fryske Gea in debat te gaan.
De gangbare praktijk om steeds meer tegen minder kosten te produceren heeft zijn langste tijd gehad, voorziet Pechthold. Die productiewijze is een aanslag op het milieu en brengt te veel verborgen kosten met zich mee, veroorzaakt door dierziektes. We moeten onze kennisvoorsprong gebruiken om de landbouw duurzamer te maken en in te zetten op kwalitatief hoogwaardige producten, meent Pechtold. Biologische landbouw zal daarbij de norm bepalen; als het aan D66 ligt dan wordt in de komende regeerperiode tien procent van de landbouwgrond voor biologische teelt ingeruimd.
Akkerbouwstudent René van Arkel reageerde fel op het pleidooi van Pechthold. De buurman van zijn ouders in Middenmeer teelt biologisch en maakt er ronduit ‘een zooitje’ van. Onkruid tiert welig en het is maar de vraag of de minimale hoeveelheden bestrijdingsmiddelen van vader opwegen tegen de vervuiling door buurmans intensieve gebruik van de trekker. Volgens Van Arkel en zijn medestudenten is opschaling van de akkerbouw onontkoombaar omdat de consument domweg niet meer wil betalen voor zijn netje met uien. ‘Albert Heijn bepaalt de norm.’
Pechthold wilde de betreffende buurman natuurlijk niet tot zijn tien procent rekenen, maar bleef bij zijn standpunt. Volgens de lijsttrekker komen de eerstvolgend tien jaar grote omwentelingen op ons af. De landbouwsubsidies zullen afnemen en de vervuiler zal moeten gaan betalen. Als de jonge student het ouderlijke bedrijf ook aan zijn kinderen wil doorgeven, dan moet hij zijn biotechnologische kennis aanwenden om de exclusieve markt te bedienen. De keuze voor de consument zal niet moeilijk zijn als hij de wérkelijke prijs moet gaan betalen voor zijn doosje niet-biologische eieren.