Nieuws - 1 januari 1970

Nederland snapt politieke spel Brussel niet

Nederland moet zijn natuurbeleid beter verkopen in Brussel. De wetenschappelijke onderbouwing van de Nederlandse beleidsmakers is volgens een onderzoek van het LEI voldoende, maar het ontbreekt de Nederlanders soms aan politieke vaardigheden.

'Nederlanders realiseren zich niet altijd hoe het werkt in de Brusselse arena', aldus Martien van Bavel. De onderzoeker van het LEI onderzocht vier beleidsterreinen: het landbouwbeleid, het natuurbeleid voor ecologische verbindingen, het visserijbeleid en de Kaderrichtlijn Water. Samen met collega’s ondervroeg hij Nederlandse onderhandelaars en buitenlandse betrokkenen. Die beoordelen de Nederlandse inbreng met gemiddeld tot goed.
Het LEI is positief over de manier waarop Nederland zijn standpunten onderbouwt met wetenschappelijke argumenten, maar dat neemt niet weg dat er nog te leren valt. 'Het Europese beleidsproces is technisch en wetenschappelijk georiënteerd', vertelt Van Bavel. 'Maar Nederland kan wel slimmer opereren. Ze kunnen veel beter insteken op hoe de Brusselse arena werkt, en niet met de rug naar Europa beleid maken.'
Europa moet vroeg bij Nederlands beleid worden betrokken, stelt Van Bavel. 'In Nederland beginnen we vaak laat met denken aan Brussel. Dingen zijn vaak al helemaal uitgepolderd voor we naar Brussel gaan. We moeten dus meer op Brussel anticiperen, en beter aansluiten bij de politieke en beleidsmatige cultuur van Europa. Daar hoort ook bij dat je vroeg allianties sluit met andere lidstaten.' / MW