Nieuws - 1 januari 1970

Nederland moet zich aanpassen aan Angelsaksisch model

Nederland moet zich aanpassen aan Angelsaksisch model

Nederland moet zich aanpassen aan Angelsaksisch model

Alle Nederlandse universiteiten en hogescholen moeten zich, net als de LUW, aanpassen aan het Angelsaksische model. Anders mist Nederland de boot op de groeiende internationale markt voor hoger onderwijs. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan minister Hermans

In het Angelsaksische model krijgen studenten een driejarige brede basisopleiding (BSc), gevolgd door een tweejarige Mastersfase (MSc). Verschillende universiteiten hebben al plannen voor dit MSc/BSc-model. Wageningen en Twente voeren het binnenkort in en Utrecht doet al ervaring op met BSc-studies in het University College. De betastudies van de twee Amsterdamse universiteiten gaan in september van start met een Angelsaksische structuur

Nederland moet in elk geval de Angelsaksische titels steviger in de wet verankeren, vindt de Onderwijsraad. Wie afstudeert aan een hogeschool of aan een universiteit een driejarige kandidaatsfase heeft doorlopen, moet de bachelor-titel krijgen. Afgestudeerden van een universiteit worden master. De traditionele Nederlandse titels (drs, mr, ir en ing.) mogen van de Onderwijsraad blijven bestaan, maar als tweede keus. Ook de mastertitels die studenten kunnen verwerven met bijvoorbeeld post-hbo-cursussen hoeven niet te verdwijnen. Het moet wel duidelijk zijn dat dat geen academische titels zijn

Volgens de Onderwijsraad wordt de roep om harmonisatie van de verschillende hoger-onderwijsstelsels in Europa sterker. Ook neemt de internationale concurrentie toe: steeds meer landen werven studenten in het buitenland. Nederland mist de boot als het zich niet aanpast. Dat kan het best door te kiezen voor het Angelsaksische model, want dat wordt in Europa meer en meer gangbaar. Hermans moet de hindernissen voor deze trend wegnemen, vindt de Onderwijsraad. Zo moet hij de studentvergoeding aan universiteiten anders regelen, want volgens de huidige regels krijgen zij geen geld voor studenten die na drie jaar overstappen naar een andere universiteit om hun master-diploma te halen. Ook moet er duidelijkheid komen over de vraag of een student met een bachelordiploma recht houdt op studiefinanciering.