Nieuws - 1 januari 1970

Nederland loopt voorop in de ketenkunde

Nederland loopt voorop in de ketenkunde

Nederland loopt voorop in de ketenkunde

Het ketendenken in de agro-industrie lijkt langzaam maar zeker van de grond te komen. In 1994 investeerde de overheid dertig miljoen gulden uit de aardgasbaten in de Stichting Agro Keten Kennis (AKK). Doel van deze stichting is meer kennis te genereren over agroketens. Naast het budget uit de aardgasbaten kreeg de stichting dertig miljoen van LNV en dertig miljoen uit het bedrijfsleven. Inmiddels is dit totaalbudget van negentig miljoen gulden grotendeels besteed. Er is ketenkennis opgedaan in zestig projecten waaraan zowel het bedrijfsleven als de kennisinstellingen meededen

Volgens ir. Woody Maijers, projectregisseur van AKK, zijn de doelstellingen van AKK gehaald. Er is een duurzame samenwerking ontstaan tussen ketenonderzoekers uit de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het resultaat daarvan is dat Nederland nu internationaal het voortouw heeft genomen in ketenontwikkeling. De leerstoel van Beers zal de positie van het vakgebied ketenkennis in de wetenschap verder versterken.

AKK wil het project voortzetten met het Co-innovatie Project Varkensvleesketen. Doel daarvan is door een betere samenwerking in de varkenssector een meer marktgerichte en duurzame keten tot stand te brengen. Het bedrijfsleven betaalt tien miljoen voor het project, vijf miljoen komt van LNV en vijf miljoen van DLO. Maijers verwacht na dit eerste vervolgproject van AKK nog andere, soortgelijke projecten. Naast AKK is onlangs nog eens 29 miljoen gulden uit de aardgasbaten besteed aan ketenonderzoek. Dit gaat naa het nieuwe kenniscentrum Ketennetwerken, Clusters & ICT (KLICT)