Nieuws - 1 januari 1970

Nederland als aanjager EU-landbouwbeleid

Nederland als aanjager EU-landbouwbeleid

Nederland als aanjager EU-landbouwbeleid

Eind jaren vijftig was Nederland binnen de EEG de grote aanjager van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vooral de eerste vier jaar van de EEG had Nederland een onevenredig grote invloed op de besluitvorming. Pas na 1961 nam deze invloed af. Dit concludeert dr Johan Molengraaf in zijn proefschrift Boeren in Brussel - Nederland en het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, 1958-1971, waarop hij 25 februari promoveert aan de Universiteit Utrecht

Volgens Molengraaf, die voor zijn onderzoek de archieven van verschillende ministeries doorpluisde, is de aanjagende rol van het ministerie van Landbouw die eerste vier jaar van de EEG allerminst omstreden geweest. Buitenlandse Zaken en vooral Economische Zaken zagen met lede ogen aan hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid zich in een protectionistische richting ontwikkelde. Het ministerie van Economische Zaken waarschuwde eind jaren vijftig al voor de overschotten waar het beleid in de jaren zeventig en tachtig zo berucht om zou worden. Toch kon Economische Zaken geen greep krijgen op het doen en laten van Landbouw

Toen we acht jaar geleden met het onderzoek begonnen hadden we als werktitel Het Groene Front in Brussel vertelt promotor prof. dr Cees Wels. Dat front is er niet meer. Maar ik heb nog wel het gevoel dat men nog steeds te veel hangt aan het protectionistisch landbouwbeleid dat altijd is gevoerd. Wels heeft zich altijd verbaasd over de sterke lobby van de landbouwsector. Neem nou van die rare acties als Met melk meer mans. De landbouwlobby wil ons gewoon aan meer melk hebben. M.H