Nieuws - 31 januari 2002

Natuurwetpartij ontevreden met onderzoek Wetenschapswinkel

Natuurwetpartij ontevreden met onderzoek Wetenschapswinkel

Natuurwetpartij: "Scriptie middelbare scholier laat zien hoe het hoort"

Het onderzoek van de wetenschapswinkel naar het bestaan van voorkeuren voor gemodificeerd of niet-gemodificeerd voer bij dieren is bij opdrachtgever de Natuurwetpartij in verkeerde aarde gevallen. "We hadden liever een echt onderzoek gezien", zegt Theo Tromp van de Natuurwetpartij. "Iets waarmee we een signaal kunnen geven. Aan een literatuurstudie hebben we niets."

Uit het onderzoek bleek dat er praktisch niets over dierenvoorkeuren bekend was. Van de 43 studies deugden er maar een paar. Meestal vergaten de onderzoekers te vermelden hoe de planten werden gekweekt. Bodem en klimaat hebben een grote invloed op de plant. Graan dat bijvoorbeeld in Nederland groeit heeft daarom een andere samenstelling en smaak dan graan van hetzelfde ras uit Canada.

Een andere veel gemaakte onderzoeksfout is dat sommige genetische ingrepen de voedingswaarde van gewassen veranderen. De voorkeur of weerzin van dieren voor gentechvoer zegt dan meer over het suikergehalten in de nieuwe plant, dan over het feit dat die gemanipuleerd is. Volgens het onderzoek kunnen alleen studies naar gentechplanten waarbij niets aan de voedingswaarde is veranderd door de beugel.

Uiteindelijk hield ir Irene Janssen, die het onderzoek voor de Wetenschapswinkel uitvoerde, maar twee studies over die aan de voorwaarden voldeden. En die spraken elkaar tegen.

Ir Gerard Straver, projectco?rdinator van de Wetenschapswinkel, noemt de uitkomst 'opmerkelijk'. "Ongeveer tachtig procent van het veevoer bevat inmiddels gemodificeerde componenten. Of dieren dat op prijs stellen is dus nauwelijks onderzocht. Dat geldt ook voor de gevolgen voor hun gezondheid."

Toch is Theo Tromp van de Natuurwetpartij ontevreden. "Toen het onderzoek klaar was, kregen we een scriptie van Hinze Hogendoorn, een middelbaar scholier. Toen realiseerden we ons dat de zestigduizend gulden van het onderzoek niet goed waren besteed. Daarom hebben we ons van het rapport gedistantieerd." Hogendoorn deed onderzoek met dertig puberende muizen. Als ze konden kiezen, kozen ze voor voer dat geen gentechcomponenten bevatte. Als ze werden gedwongen toch gentechvoer te eten, stokte hun groei en gingen ze zich 'neurotisch' gedragen.

Het geld voor het onderzoek van de Wetenschapswinkel komt van Wageningen UR. De Natuurwetpartij hoeft slechts het symbolische bedrag van duizend gulden te betalen, maar verzuimt sinds oktober 2001 dat bedrag over te maken.

Wel tevreden is prof. Martin Verstegen van de leerstoelgroep Diervoeding. Hij maakte deel uit van de begeleidingscommissie. "Door dit onderzoek weten we dat er gaten zitten in onze kennis", zegt hij. Zijn leerstoelgroep bekijkt nu of het mogelijk is een aio vervolgonderzoek te laten doen. | W.K.

Lees verder op pagina 7: Wetenschapswinkel wil onderzoek naar biofotonen en kristallen