Nieuws - 11 april 2013

Natuurverkoop

'Dijksma zet rem op de verkoop van natuur' kopte dagblad Trouw de vorige week. Het Staatsbosbeheer voelt zich genoodzaakt om eerder verworven gronden via openbare veiling te verkopen om zo aan hun financiële taakstelling te kunnen voldoen. De komende jaren is de organisatie gevraagd om in totaal niet minder dan honderd miljoen keiharde euro's op te hoesten, een eis uit het regeerakkoord van kabinet Rutte I. De eerste kavels staan al op de website van Troostwijk Vastgoed: zestien stukken grond in de provincie Overijssel, met bossen, houtwallen en graslanden. Troostwijk, een mooie naam.

5-Joop-vuist-9396.jpg


De toezegging om de verkoop van natuur een halt toe te roepen werd gedaan door staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens een debat in de Tweede Kamer. De eerste verkoop van gronden buiten de EHS zal worden geëvalueerd, waarna conclusies worden getrokken. Ik hoop dat Dijksma de enige juiste conclusie trekt. Want verkoop van natuur, hoe verzin je het, hoe onverantwoord kun je zijn? Je koopt eerst dure en goede  landbouwgrond aan, waarna je flink investeert om via gericht beheer de grond te verschralen. En daarna verkoop je diezelfde kavels weer, inmiddels als goedkope en slechte landbouwgrond. Dijksma liet in het debat doorschemeren de financiële consequenties het hoofd te kunnen bieden.
Met een groep studenten en een even grote groep begeleiders werk ik op dit moment aan een boek over het spanningsveld tussen economie en natuur. De werktitel van het project en het boek luidt Natuur in de uitverkoop, geïnspireerd op het natuur-is-lastig beleid van voormalig staatssecretaris Bleker. Als Dijksma doorhaalt, veranderen we de titel van het boek.