Nieuws - 1 januari 1970

Natuurmonumenten en veehouderij samen op de bres voor veengebied

Praktijkcentrum Zegveld van de Animal Sciences Group gaat samenwerken met Vereniging Natuurmonumenten. Met deze stap trekken twee oude vijanden, boeren en natuurbeschermers, voor het eerst samen op voor de instandhouding van een waardevol Nederlands cultuurlandschap.
De samenwerking van de natuurvereniging met het praktijkcentrum voor veehouderij op veen richt zich op een miljoenenplan voor het realiseren van bezoekerscentra en een onderzoeksstal voor melkvee. Natuurmonumenten denkt er honderdduizend bezoekers per jaar mee te trekken.

Natuurmonumenten wil over twee jaar bij de Nieuwkoopse plassen een bezoekerscentrum hebben gerealiseerd, een paar honderd meter van Praktijkcentrum Zegveld vandaan. ,,Het ligt zo dichtbij elkaar dat we zijn gaan bekijken hoe we een centrum over het beheer van de plassen zouden kunnen combineren met een centrum over het beheer van agrarisch gebied’’, legt ir Chris Braat, projectmanager bij Natuurmonumenten, uit. ,,Wil je dit veenweidegebied in stand houden dan zul je mensen moeten laten zien hoe waardevol het is. Hoe en of de plannen doorgaan moet overigens nog blijken. We hebben in ieder geval de intentie uitgesproken iets gecombineerd op te zetten.’’
Met bedrijfsleider Joop Verheul van het praktijkcentrum vindt Braat dat je boeren bij het beheer van het veengebied moet betrekken. Het praktijkcentrum gaat mogelijk ook grond van de natuurvereniging beheren. Braat: ,,Als je boeren en natuurontwikkeling kunt combineren, waarbij boeren ook nog hun brood kunnen verdienen, is dat voor iedereen voordelig. Bovendien vissen de purperreigers die in de plassen wonen ook in de boerensloot.’’
Verheul wil naast een bezoekerscentrum een nieuwe onderzoeksstal bouwen. ,,Er is nog te weinig bekend over het voeren van melkvee met uitsluitend gras uit natuurgebied’’, licht hij toe. Dit onderzoek zou een impuls kunnen zijn voor het praktijkcentrum. Net als andere proefbedrijven van de Animal Sciences Group moest ook Zegveld op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen.
Volgens Braat staat het gemeentebestuur inmiddels achter de plannen, al zijn er nog wel wijzigingen in het bestemmingsplan nodig. Hem hebben wel geluiden bereikt dat bewoners van het gebied bang zijn voor verkeersoverlast, zegt hij. ,,We zullen moeten zorgen dat niet iedereen met de auto komt en dat je in de buurt van het centrum kunt wandelen, fietsen en varen’’, erkent Braat.
Jan Heikoop, algemeen voorzitter van de Westelijke land- en tuinbouworganisatie WLTO reageert terughoudend op de voorgestelde samenwerking met Natuurmonumenten. Hij is bereid mee te denken, maar zijn organisatie gaat geen geld steken in onderzoek naar beheer van natuurterrein, zegt hij. ,,Wel hebben we behoefte aan objectivering. Op een proefboerderij kun je op proefondervindelijke basis kijken of agrarisch natuurbeheer in te passen is in de bedrijfsvoering. Maar ik betwijfel of er een economische basis is voor boeren in een natuurgebied. Ik verwacht wel dat dit een aanzienlijke bijdrage van de overheid zal blijven vergen’’, aldus Heikoop.
Bedrijfsleider Verheul ziet voldoende uitdagingen. ,,Misschien moeten we ook op zoek naar manieren om natuurgras beter verteerbaar te maken of een nieuwe variant van de oude blaarkopkoe ontwikkelen.’’ Over de financiering van de plannen maakt Verheul zich vooralsnog geen zorgen. ,,In de eerste reacties hoorde je alom zeggen dat we met deze samenwerking potten geld zouden opentrekken.’’ | Y.d.H.

Zie ook achtergrond: ‘Wageningen beseft nog niet helemaal dat wij er zijn’