Nieuws - 1 januari 1970

Natuurkalender breidt uit

De Natuurkalendergids helpt mensen om te bepalen of het speenkruid vroeg of laat bloeit en wanneer de citroenvlinder doorgaans verschijnt. Ir Arnold van Vliet van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse presenteert de gids op donderdag 24 februari, samen met plannen om de succesvolle Natuurkalender verder uit te breiden.

'Voor veel mensen is het moeilijk te bepalen wat normaal is voor de tijd van het jaar', zegt Van Vliet, coördinator van de Natuurkalender. Dat is een project waarbij leken waarnemingen leveren om te onderzoeken in hoeverre klimaatsverandering leidt tot veranderingen in de Nederlandse flora en fauna. In De Natuurkalendergids kunnen liefhebbers nu lezen dat 20 mei bijvoorbeeld erg vroeg is voor bloeiend boerenwormkruid, maar juist laat voor de eerste gierzwaluw. In de gids staat ook informatie over het voorkomen van hooikoortsveroorzakende pollen en een zaaikalender voor hobbytuinders.
De verschijning van deze gids is tekenend voor de manier waarop de Natuurkalender zich ontwikkelt. De website www.natuurkalender.nl is enkele weken geleden uitgebreid met een module om het voorkomen van egels, ringslangen en amfibieën te volgen. Binnenkort komen daar ook de waarnemingen bij van hobbytuinders, over onder meer zaaitijden, oogsttijden en het voorkomen van ziekten. De drieduizend leden van de Federatie van Volkstuin Organisaties Noord-Nederland zullen voor dit deel van de website waarnemingen gaan inzenden.
In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Helmondse Elkerlijk Ziekenhuis - de twee instituten die pollenonderzoek doen - gaat Van Vliet bovendien een hooikoortsmodule opzetten. 'Je kunt bijvoorbeeld kijken, als je hooikoorts krijgt, of dat vroeg of laat is, maar ook of het van grassen of van berkpollen komt.' Uiteindelijk wil Van Vliet toe naar een waarschuwingssysteem, waarbij hooikoortspatiënten via e-mail of sms bericht krijgen over verhoogde pollenactiviteit in een bepaalde periode.
Van Vliet heeft tenslotte nog vergevorderde plannen om voor gemeentes de planning te maken voor het groenbeheer. Dat is nodig, omdat gemeentes in het kader van de Flora- en Faunawet rekening moeten houden met dieren die plotseling ergens kunnen voorkomen. Van Vliet noemt als voorbeeld de paddentrek. Die valt te voorspellen, zodat gemeentes op tijd wegen kunnen afzetten en vrijwilligers kunnen inschakelen. Voor de gemeente Arnhem heeft Van Vliet al een onderhoudsschema gemaakt, maar dat houdt nog geen rekening met het klimaat. Met financiering van provincie Gelderland gaat hij nu aan de slag om een dynamisch schema te maken voor verschillende gemeentes. / MW

De Natuurkalendergids - Beleef dichtbij huis van dag tot dag, Roodbont, ISBN 9075280599, 11,50 euro.
www.roodbont.nl