Nieuws - 1 februari 2007

Natuurgras kan ruwvoer vervangen

Gedeeltelijke vervanging van standaard ruwvoer voor melkkoeien door gemaaid gras uit natuurgebieden kan een bescheiden financiële winst opleveren. Dat blijkt uit een proef op praktijkcentrum Zegveld.

Er komen steeds meer (agrarische) natuurgebieden bij. In 2020 zal Nederland naar schatting beschikken over circa 250 duizend hectare natuurlijk grasland. Deze terreinen worden gemaaid om bepaalde natuurtypen, zoals verschraald grasland, te realiseren. Om te voorkomen dat terreinbeheerders blijven zitten met bergen gras proberen onderzoekers van de Animal Sciences Group het maaisel in het voer van melkvee in te passen.
Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat gangbaar graskuil met een kwart vervangen kan worden door het natuurgras zonder dat de melkproductie achteruit gaat. Voortbordurend daarop gingen de onderzoekers op zoek naar de te behalen winst. Op basis van de melkproductie en de prijzen van melk en voer, berekenden ze wekelijks de beste verhouding van krachtvoer en natuurgras.
Ze kwamen tot een maximale nettowinst van 2 eurocent per kilogram natuurgras per koe per dag. Hoewel dit een bescheiden resultaat is, laat het volgens de onderzoekers wel zien dat natuurgras in het dieet niet automatisch leidt tot verlies.