Wetenschap - 24 september 2009

‘Natuurgebieden onvoldoende beschermd’

Hoogleraar natuurbeheer Berendse hekelt Natura-2000-lijst. Sterke toename aantal soorten in Bennekomse Hooilanden.

7-Viola-persicifolia-var-p_2.jpg
De huidige Natura-2000 lijst telt veel te weinig gebieden. Veel natuur in ons land is daardoor niet goed beschermd, vindt de Wageningse hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse. Hij zei dat dinsdag in Renkum bij de presentatie van een rapport over de soortenrijkdom van de natuurgebieden de Bennekomse Hooilanden en de Bennekomse Meent. De Hooilanden, 28 hectare in het Binnenveld bij Wageningen, is geen Natura- 2000-gebied. Het nog jonge natuurgebied van Staatsbosbeheer heeft een soortenrijkdom die volgens de kenners uitzonderlijk is. De biodiversiteit doet niet onder voor die van de nabijgelegen Bennekomse Meent, dat wél onderdeel is van het Natura-2000-netwerk. Een en ander blijkt uit inventarisaties van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).
Blauwgrasland
Die grote soortenrijkdom is van recente datum. Het grootste deel van de Hooilanden werd drie jaar geleden ontgrond. Doel van die ingreep was de ontwikkeling van nieuw blauwgrasland. Ons land telt nog maar dertig hectare van dit zeldzame grasland. Een kwart daarvan is te vinden in de Bennekomse Meent. Maar die zeven hectare zijn volgens Berendse onvoldoende om het voortbestaan op de lange termijn te garanderen. 'Natuurgebieden moeten van voldoende omvang zijn. Anders is het vrijwel onmogelijk ze tegen de invloed van buitenaf te beschermen. De Bennekomse Meent is nu een kleine eilandje te midden van intensief landbouwgebied. Daarom is het zo belangrijk dat ook de Bennekomse Hooilanden opgenomen worden als Natura-2000-gebied.' Volgens hem is dit voorbeeld kenmerkend voor het beleid. 'Honderden belangrijke natuurgebieden zijn onvoldoende beschermd.'
Eilandje
Sinds deze week ligt het ontwerpbesluit ter inzage voor de aanwijzing van de Bennekomse Meent als Natura-2000-gebied. De natuur- en milieuorganisaties in de regio pleiten ervoor dat ook de Bennekomse Hooilanden de status van Natura-2000-gebied krijgt. Sinds de ontgronding van de Hooilanden verdubbelde het aantal soorten planten en mossen. Vooral de snelle en massale terugkeer van het veenmelkviooltje verrast de kenners. 'Die is hier meer dan vijftig jaar weg geweest', zegt KNNV-coördinator van de inventarisatie Douwe van Dam.