Wetenschap - 7 februari 2002

Natuurbescherming Veluwemeer leidt tot boze recreanten

Natuurbescherming Veluwemeer leidt tot boze recreanten

Pogingen om waterplanten te laten floreren in ondiepe meren zoals het Veluwemeer kan men beter staken als men ook de recreanten te vriend wil houden, meent promovendus ir Egbert van Nes.

Was het Veluwemeer in de jaren tachtig nog een troebele, levenloze watermassa, nu is het water helder en zit het vol met waterplanten. De waterbeheerders zijn blij met deze ecologisch gezondere staat van het meer. "De waterbeheerders hebben hun doel bereikt, maar krijgen toch veel klachten van recreanten die met hun boot of surfplank vast komen te zitten", vertelt Van Nes.

De promovendus onderzocht de ontwikkeling van waterplanten in het Veluwemeer en andere Nederlandse meren. In het Veluwemeer hebben vooral de kranswieren zich sterk uitgebreid. Dit gebeurde volgens Van Nes na het instorten van de brasempopulatie door bevissing. Minder brasem betekende minder omwoeling van de bodem en betere kansen voor waterplanten. "Inheemse waterplanten bevorderen het herstel van meren. Ze maken het water helder."

Om de waterrecreanten te vriend te houden, lijkt een compromis tussen helder water en de aanwezigheid van waterplanten een voor de hand liggende oplossing. Maar uit modelberekeningen van Van Nes blijkt dat zo'n compromis niet altijd de beste oplossing is. Volgens hem moeten waterbeheerders een keuze maken: het meer inrichten voor recreatie ?f het meer dichtbegroeid laten. Want waarschijnlijk bestaan er in het Veluwemeer, net als in vele andere ondiepe meren, twee alternatieve evenwichten: een troebel evenwicht met nauwelijks waterplanten en een helder evenwicht, waarbij waterplanten domineren. Als geprobeerd wordt daartussenin te zitten, kan het ecosysteem plotseling omslaan naar een van de twee evenwichten.

Een andere oplossing kan zijn de aan de oppervlakte groeiende waterplanten regelmatig weg te maaien. Maar het kan wel eens moeilijk worden de plantengroei bij te houden en het is ook een dure optie, meent Van Nes. | H.B.

Egbert van Nes promoveert op 27 februari bij prof. Marten Scheffer, hoogleraar aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer.