Nieuws - 11 oktober 2012

Natuurbehoud privé-zaak?

De natuurorganisaties in Nederland gaan het roer radicaal omgooien, meldde Trouw vorige week. Ze willen zich minder op de overheid richten en meer met private partijen in zee gaan om natuur te beschermen.

Geen goed idee, vindt milieusocioloog Kris van Koppen. 'Het is prima dat de natuurorganisaties op zoek gaan naar andere actoren om hun natuurdoelen te realiseren, maar afwenden van de overheid is geen goede strategie. De overheid is en blijft de belangrijkste financier van natuurontwikkeling. Natuur is een collectief publiek goed.'
Is 'natuur' niet gewoon uit?
'Er is nog steeds een groot draagvlak voor natuurbehoud onder de bevolking, blijkt uit onderzoek, en we zien de overheid als de instantie die dat moet realiseren. Ook qua budget speelt de overheid nog steeds een hoofdrol. Als natuurorganisaties zich nu sterk op private partijen gaan richten, dan slaat de slinger door.'
Staatsbosbeheer wil een national trust worden. Slim?
'Ik snap die wens van Staatsbosbeheer wel. Dat was een overheidsorganisatie die is geprivatiseerd en daarna gruwelijk gekort, dus daar zal zeker de wens leven om onafhankelijk te worden van de overheid. Maar we hebben al een national trust op natuurgebied, die heet Natuurmonumenten.'
Weten natuurorganisaties wel wat er leeft onder 'het volk'?
'Door het succes van de Ecologische Hoofdstructuur was een soort technocratisch debat ontstaan tussen natuurorganisaties en overheid over natuurdoelen, dat voor een flink deel aan de bevolking voorbij ging. Daarom is het goed dat de natuurorganisaties de burgers meer bij hun werk willen betrekken en met hen in gesprek gaan over natuurbeheer. Uiteindelijk beschermen ze immers de natuur in Nederland namens al die burgers.'