Nieuws - 10 september 2009

Natuurbeheerder moet ondernemend zijn

Natuurbeheerders zijn niet sociaal, communicatief en ondernemend genoeg, vindt de nieuwe VHL-erelector Wouter Helmer. Maatschappelijke betrokkenheid is volgens hem een must voor afgestudeerde Larensteiners.

Natuurbeheerders met een brede kijk op natuur en samenleving zijn er nog niet genoeg, verklaarde Wouter Helmer bij zijn benoeming tot erelector bij Van Hall Larenstein in Velp. Door de oprukkende verstedelijking gaan mensen de natuur anders waarderen, constateert hij.
 

Vervreemde stedeling
‘Mensen reageren milder op voorheen schadelijk geachte dieren. Zodra de directe bedreiging van mensen vermindert, grijpen wilde dieren hun kans en trekken richting stad.' Als voorbeelden noemt Helmer onder meer de wisent, de gier, de wolf en de lynx in Europa en in Nederland de oehoe, de wilde kat en het wilde zwijn. Binnen enkele jaren worden de wolf en de lynx volgens hem ook in ons land gespot. ‘Een belangrijk deel van het werk in het natuurbeheer ligt straks in de stad, om de vervreemde stedeling weer te leren omgaan met de zich spontaan aandienende natuur.'
 
Economische basis
Tegelijkertijd moeten er economische waarden aan natuur worden verbonden, meent Helmer. Zoals recreatie en toerisme, waterberging en -zuivering, bij de beheersing van de effecten van klimaatverandering en als bijdrage aan welzijn en gezondheid. In de projecten van Stichting Ark, waarvan Helmer directeur is, komt deze vervlechting terug. Zijn werk heeft Helmer de Edgar Doncker Natuurprijs 2007 opgeleverd, waarvan hij het geld gebruikt voor het project Missing Lynx, waarmee hij het Nederlandse natuurdebat wil verdiepen.
 Veldacademie
Om aan de eisen van een veranderende samenleving te kunnen voldoen, moeten natuurbeheerders ondernemend denken en communicatief en maatschappelijk betrokken zijn, benadrukt de erelector. ‘In mijn tijd waren dat geen eigenschappen die van belang werden geacht in het natuurbeheer.' Om hier een mouw aan te passen heeft Helmer plannen voor een veldacademie, waarbij studenten met grote praktijkprojecten in aanraking komen.
 
In de vingers
Bijvoorbeeld in een project van de Ark, waarbij een bod is uitgebracht op de jachtrechten van een Bulgaars natuurgebied. ‘Hoe haal je die 30.000 euro terug uit dat gebied van 10.000 hectare? Dat zou een vraag kunnen zijn voor de studenten.' Of dichter bij huis in de Rotterdamse Ijsselmonde; een gebied met stedelijke natuurproblematiek en vragen over waterberging, waar ook moet worden voorzien in een klimaatbestendige woonwijk. Helmer: ‘Als een paar honderd studenten dit in de vingers hebben, zijn ze goed op de toekomst voorbereid.'