Nieuws - 1 januari 1970

Natuurbeheer slecht voor reptiel en amfibie

Het Nederlandse natuurbeheer voldoet niet voor reptielen en amfibieën. Het is de hoogste tijd dat daar wat aan verandert, want de dieren zijn erg zeldzaam en ze vormen een indicatie voor een heel ecosysteem van kleinere dieren, stelt promovendus drs Ton Stumpel.

De situatie van reptielen en amfibieën in Nederland is schrikbarend, meent hij. 'Met name de reptielen zijn tegenwoordig zo zeldzaam dat er eigenlijk niets meer fout kan gaan', stelt Stumpel. De belangrijkste oorzaken zijn verlies, aantasting en versnippering van het leefgebied. Een bijkomend probleem is dat het Nederlandse natuurbeheer vooral op planten is gericht, en daarmee te algemeen en te grootschalig is, en te vaak ingrijpt dan goed is voor de reptielen en amfibieën.
Goed natuurbeheer voor reptielen en amfibieën moet resulteren in een kleinschalig mozaïek, maar dat gebeurt nauwelijks. Een voorbeeld is de heide. '25 jaar geleden werd die gebrand en gemaaid. Daarna ging men de hei plaggen. En nu worden de heideterreinen begraasd. Met zulke maatregelen zul je nooit de gestructureerde hei krijgen die reptielen graag hebben. Het duurt minstens vijftien jaar voordat de hei aantrekkelijk is voor reptielen.
Het steekt Stumpel dat er bij beheerders geen gehoor is voor de kennis uit wetenschappelijke hoek. 'Ik roep dit al twintig jaar', vertelt Stumpel. 'Ik heb geen idee waarom ik niet gehoord wordt. Beheerders denken dat ze met beheer aan planten ook goed werk verrichten voor dieren. Ik hoop met dit promotieonderzoek de discussie los te maken.' / MW

Drs Ton Stumpel promoveert op 9 november 2004 bij prof. Herbert Prins, hoogleraar Resource ecology en dr Sip van Wieren van de leerstoelgroep Resource ecology.