Nieuws - 1 januari 1970

Natuur en landschap is geld waard

Natuur en landschap is geld waard


Vier wetenschappers, waaronder de Wageninger dr Dolf de Groot, hebben het
Platform voor Economische Waardering van Natuur opgericht. Door natuur en
landschap in geld uit te drukken denken de oprichters dat die sterker staat
in afwegingen met bijvoorbeeld infrastructurele werken.
Naast de ecoloog De Groot van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse staan
drie milieueconomen aan de wieg van het platform, dr Elisabeth Ruijgrok
(adviesbureau Witteveen+Bos), prof Harmen Verbruggen (Vrije Universiteit
Amsterdam)en dr Roy Brouwer (RIZA) De oprichters willen naar Scandinavisch
en Amerikaans voorbeeld komen tot goede instrumenten om natuur en landschap
in geld uit te drukken, zodat het niet langer een sluitpost is bij
planontwikkelingen. Met het platform willen ze de beschikbare kennis en
ervaring bundelen, verder uitbouwen en toepasbaar maken. |
M.W.

Website: www.fsd.nl/naturevaluation