Organisatie - 8 september 2010

Natuur als basis

De opening van het academisch jaar stond deze keer geheel in het teken van de natuur, met als titel Na­ture as the basis.

Een van de sprekers was politicus Alexander Pechtold. Opening, aanvang, start, begin, het zijn woorden die een belofte in zich dragen: waar je aan begint, wil je tot een goed einde brengen. De basis vormt de grondslag waaraan niet te tornen valt, waarop verder gebouwd zal worden.
Met natuur is in dit verband iets vreemds aan de hand, of beter gezegd, met de manier waarop in de politiek met natuur wordt omgegaan. De aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de implementatie van Natura 2000 zijn projecten waarover langlopende afspraken zijn gemaakt, maar die politiek toch voortdurend discussie oproepen. Waar a wordt gezegd, blijkt het in de praktijk moeilijk om ook b te zeggen.
Dat is merkwaardig en onverantwoord. Merkwaardig, omdat bij discussies over grote infrastructuurprojecten als de Betuwelijn en de Amsterdamse metrolijn toch telkens weer groen licht wordt gegeven. Projecten waarvan de  overschrijdingen - anders dan bij de EHS en Natura 2000 - gigantisch zijn en waarbij je je kunt afvragen of het maatschappelijke belang wel zo groot is. Onverantwoord, omdat natuur geen luxe is. Het gaat om het behoud van biologische verscheidenheid, ons ecologisch erfgoed, onze directe leefomgeving.
Ik ben blij dat Wageningen Universiteit dit onderwerp onder de aandacht brengt en dat een politicus het woord voerde. Laten we er samen voor zorgen dat de gesproken woorden geen holle frasen blijken te zijn; laten we samen de 'zwijgzame natuur' een luide stem geven.