Nieuws - 19 september 2019

'Nature-based is vooral een marketingslogan'

tekst:
Tessa Louwerens

De groene idealen die WUR uitdraagt, spreken promovendus Alexandre Wadoux aan. Maar hij vraagt zich soms wel af hoe diep ze gaan. Vandaar zijn stelling: ‘WUR promotes nature-based solutions only if these bring high profits in the future.’

Promovendi moeten bij hun proefschrift een handjevol stellingen voegen. In deze rubriek geven ze toelichting bij hun prikkelendste stelling. Deze keer Alexandre Wadoux, die promoveerde op een onderzoek naar de verbetering van geostatistische kaarten van omgevingsverschijnselen, zoals regenval.

‘Ik denk dat WUR een zeer marktgerichte universiteit is en dat nature-based solutions vooral een marketingslogan is, bedoeld om fondsen aan te trekken, in plaats van een daadwerkelijk doel. Voor mij moet een universiteit non-profit zijn en de nadruk moet liggen op onderwijs en onderzoek voor de samenleving. Ik kom uit Frankrijk, daar wordt de universiteit nog steeds voornamelijk gefinancierd met publiek geld.

Ik zet vraagtekens bij het gewicht van de landbouwlobby binnen het WUR-onderzoek

Ik zet vraagtekens bij het gewicht van de landbouwlobby binnen het onderzoek van WUR. En ik vraag mij af: kunnen nature-based solutions worden geïmplementeerd als het onderzoek wordt gefinancierd door partijen met specifieke belangen? Neem de recente benoeming van Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van WUR, als commissaris bij Syngenta, een multinational die zaden en agrochemicaliën produceert. Kan WUR kiezen voor een nature based solution als deze indruist tegen het streven van dit bedrijf om winst te maken? Ik weet het antwoord niet, maar denk wel dat we onszelf deze vraag moeten stellen.

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden. Toen ik mijn onderzoeksvoorstel voor het eerst schreef, concentreerde ik me op financiële winst, maar later besloot ik dat weg te laten. Het leidde tot discussies met mijn collega's, die stelden dat sommige nature based solutions geen financieel winst opleveren, maar winst voor de samenleving. Ik vond dit leuk; het is de bedoeling dat je voorstel debat veroorzaakt.’