Nieuws - 1 januari 1970

Natte uiterwaarden trekken muggen aan

Natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de IJssel bij Olst kan op sommige plekken leiden tot overlast van steekmuggen. Dat er daadwerkelijk steekmuggenplagen zullen ontstaan is echter nog onzeker, stelt ing Tjeerd-Harm van den Hoek van Alterra, want veel hangt af van de manier waarop de natuur zich ontwikkelt.

Voor de uiterwaarden tussen Olst en Veessen zijn plannen in de maak voor het aanleggen van nevengeulen, hoogwatergeulen, plassen en moerassen. Volgens de onderzoekers ontstaan hierbij gebieden die een 'uitstekende uitgangspositie' bieden voor steekmuggen. Die leven graag in kleine, stilstaande, ondiepe wateren, moerasbossen en overstromingsplassen in rivieruiterwaarden.
Het risico van steekmuggenplagen kan volgens de onderzoekers op deze plekken makkelijk voorkomen worden door de plas te verdiepen, en bij de nevengeulen te zorgen voor een goede doorstroming en een goede afwatering. Dat kan volgens Van den Hoek echter haaks staan op de moerasachtige natuur die de Dienst Landelijk Gebied er wil ontwikkelen.
De kans op het ontstaan van steekmuggenplagen hangt verder af van de ontwikkeling van de natuur. Als bijvoorbeeld het water helemaal dichtgroeit, kunnen waterkevers en vissen die jagen op de larven en poppen van de steekmuggen moeilijker bij hun prooi. En door beweiding met runderen en paarden kunnen er plekken ontstaan, zoals pootafdrukken, kuilen en ligplekken van vee, waarin de steekmuggen goed gedijen.
De onderzoekers zouden de situatie bij Olst graag willen monitoren om te onderzoeken hoe de plassen en nevengeulen zich ontwikkelen. Interessant onderzoek, volgens Van den Hoek, want er zullen in de toekomst vergelijkbare natuurontwikkelingsprojecten plaatsvinden in de rivieruiterwaarden. / MW