Nieuws - 1 januari 1970

Nationaal Herbarium biedt perspectief voor Wageningen

Nationaal Herbarium biedt perspectief voor Wageningen

Nationaal Herbarium biedt perspectief voor Wageningen

De oprichting van een Nationaal Herbarium moet de toekomst van herbaria aan Nederlandse universiteiten veilig stellen. Het personeel van de herbaria van Leiden, Wageningen en Utrecht gaat integraal over naar het samenwerkingsverband. De drie vestigingen leggen hun financiƫle middelen bij elkaar, samen negen miljoen gulden per jaar. Amsterdam sluit later aan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen legt er jaarlijks twee miljoen bij

Prof. dr Pieter Baas, directeur van het Nationaal Herbarium in oprichting, geeft aan de samenvoeging en extra financiering geen moment de vroeg komen. Leiden, verreweg de grootste partij, stond voor een enorme bezuinigingsdreiging. Ook de kleinere vestigingen in Wageningen en Utrecht konden de versterking goed gebruiken

Beheerder dr Ronald van den Berg van de leerstoelgroep Plantentaxonomie in Wageningen, waar het Wagenings herbarium onder valt, lijkt mismoedig geworden door de jarenlange leegloop van de leerstoelgroep en de slepende onduidelijkheid over de toekomst. Plantentaxonomie is nu in afwachting van de samenvoeging met Diertaxonomie en de benoeming van een hoogleraar Biosystematiek. Van den Berg ziet wel dat de oprichting van het Nationaal Herbarium mogelijkheden biedt dankzij de extra fondsen. Bovendien geeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) subsidie om plantencollecties op Internet te zetten. Al deze ontwikkelingen bij elkaar nemend, concludeert Van den Berg: Dit moet betekenen dat we er capaciteit bij krijgen en dat er weer onderzoek wordt gedaan.

Voor de liefhebbers: de belangrijkste exemplaren van plantensoorten uit de drie herbaria zijn te vinden op Internet (http://rulrhb.leidenuniv.nl). M.Hg