Nieuws - 1 januari 1970

Naschrift

Naschrift

Naschrift

In de discussie over de bezuinigingsoperatie Selectieve krimp en groei heeft een commissie onder voorzitterschap van prof. C.T. de Wit geadviseerd het vakgebied landbouwtechniek over te brengen naar het hbo omdat het onvoldoende wetenschappelijk gehalte had. Of studenten geklaagd hebben kan ik niet beoordelen, maar de visitatiecommissie had wel degelijk zware kritiek op de vakgroep

Grondbewerking was in 1986 inderdaad een zelfstandige vakgroep en werd in het artikel ten onrechte genoemd