Nieuws - 23 februari 2015

Napraten over Tegenlicht

tekst:
Koen Guiking

Debatcentrum Impulse op Wageningen Campus organiseert op 26 februari de eerste in een reeks ‘Tegenlicht Meet Ups’. Onderwerp van dit eerste debat is ‘De strijd om het zaad’.

Voortaan organiseert Impulse iedere laatste donderdag van de maand een discussie over een spraakmakende aflevering van Tegenlicht.

Van wie zijn de genen in voedselgewassen? Van overheden, van bedrijven? Dat is een onderwerp waarover donderdag in Wageningen gediscussieerd wordt in de Tegenlicht Meet Up naar aanleiding van de aflevering De strijd om het zaad. Die uitzending (uit 2013) ging over de zaadkluis op Spitsbergen, waar zaden van voedselgewassen uit de hele wereld opgeslagen liggen, om de wereldvoedselvoorziening voor toekomstige generaties veilig te stellen. Een mooi onderwerp om in Wageningen over verder te praten, dacht Nicolien Pieterse, programmaleider bij Impulse.

Het is niet zo dat de Tegenlicht Meet Ups in Impulse altijd over typisch Wageningse onderwerpen gaan
Nicolien Pieterse, Impulse

Voor 26 maart staat De stad van de toekomst op de agenda. Aanleiding is een al wat oudere uitzending (uit 2012), maar wel één over een thema waar Wageningen UR veel kennis over heeft: de toenemende wereldwijde verstedelijking en de gevolgen die dat heeft voor de leefstijl van mensen. ‘Maar,’ benadrukt Pieterse, ‘het is niet zo dat de Tegenlicht Meet Ups in Impulse altijd per sé over typisch Wageningse onderwerpen gaan. We willen ook af en toe de verbreding zoeken.’

Vanaf april zal gedebateerd worden aan de hand van recente uitzendingen. De Meet Ups die voorlopig gepland staan zijn Digital food (30 april), Robotica (26 mei) en Future education (25 juni). VPRO’s Tegenlicht zendt hierover de komende maanden afleveringen uit. ‘Maar als er straks ineens een andere interessante uitzending tussendoor komt, dan kunnen we het programma nog aanpassen’, vertelt Pieterse.

We willen de dialoog tussen wetenschappers en de samenleving faciliteren

Tegenlicht Meet Ups worden sinds september 2013 georganiseerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en hebben zich intussen over het land verspreid, nu dus ook naar Wageningen. De Meet Ups in Impulse beginnen met het terugkijken van de aflevering, waarna een panel van experts en het publiek aan de hand van een discussieleider verder praten. ‘We willen mensen met elkaar in gesprek laten gaan, de dialoog tussen wetenschappers en de samenleving faciliteren’, zegt Pieterse. Tegenlicht leent zich uitstekend voor zulke debatten, meent Pieterse, omdat het bericht over de grote uitdagingen van de 21e eeuw. Uitdagingen waar wetenschappers ook volop aan werken.