Nieuws - 8 februari 2016

Nadenken over biologie

tekst:
Roelof Kleis

Filosoferen over biologie staat in ons land op een laag pitje. Gerard Jagers op Akkerhuis van Alterra wil dat veranderen. Te beginnen met een werkgroep. Wat is leven precies?

Biologie is geen wiskunde. Het gebouw van de wiskunde rust op onwrikbare axioma’s en harde definities. Op basis daarvan worden stellingen afgeleid en beweringen gedaan. Wiskunde is een exacte wetenschap. De biologie is dat niet. De evolutietheorie bijvoorbeeld is ‘een losse en veranderlijke structuur van concepten die naar behoefte worden geherdefinieerd en aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten’.

Over begrippen als leven, soort, gen of populatie bestaan volgens Jagers op Akkerhuis regelmatig terugkerende  discussies. Samen met twee collega’s uit Nijmegen en Hannover wil hij die filosofische kant van de biologie nieuwe leven inblazen. Te beginnen met een symposium en de oprichting van een werkgroep komende donderdag 11 februari op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Thema van het symposium is ‘De rol van (niet) axiomatsiche benaderingen in evolutie en biologie’. Aan de orde komen vragen over nut en noodzaak van goede definities van evolutie en leven. Zijn zulke definities mogelijk en wat kun je er vervolgens mee. De lijst met sprekers
omvat onder meer de Nijmeegse hoogleraar Filosofie Hub Zwart, de Leidse emeritus hoogleraar Biologie Hans Metz  en Jagers op Akkerhuis zelf.

Jagers op Akkerhuis is bekend van zijn Operator Hierarchie, een theorie die alle fysische en biologische deeltjes en organismen in een strikte en logisch samenhangende ordening onderbrengt. Jagers op Akkerhuis promoveerde een paar jaar terug in Nijmegen bij Zwart op zijn theorie. 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij gerard.jagers@wur.nl.