Nieuws - 28 november 2016

Nachtwerk voor Bioveterinary Research

tekst:
Yvonne de Hilster

Onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research (voorheen CVI) voerden vrijdagnacht de testen uit waarmee vogelgriep werd vastgesteld op een eendenfokkerij in Biddinghuizen. Zij bevestigden zaterdag dat het ging om het hoogpathogene H5N8-virus.

De uitslag leidde ertoe dat alle vleeseenden op het besmette bedrijf zaterdag werden gedood. De eenden op bedrijven van dezelfde eigenaar in Hierden en Ermelo werden preventief geruimd, net als een omliggend eendenbedrijf in Biddinghuizen. In totaal gaat het om circa 180 duizend eenden. Hiermee zijn ook de crisisdraaiboeken in werking getreden voor de partijen die betrokken zijn bij het management van dierziekten. Dat zijn het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.

Paraat
Het instituut is altijd voorbereid op een crisis, zoals een brandweer in de kazerne altijd klaarstaat om uit te rukken in geval van brand. ‘Als de NVWA meldt dat onderzoek nodig is vanwege de verdenking van een besmettelijke dierziekte, dan staan wij binnen twee uur paraat om monsters in ontvangst te nemen en te analyseren’, aldus Eefke Weesendorp, afdelingshoofd diagnostiek en crisisorganisatie.

Op 9 november werd de landelijke ophokplicht voor pluimvee van kracht in combinatie met strikte bedrijfshygiëne, nadat het instituut bij dode futen en kuifeenden vogelgriep type H5N8 had vastgesteld. Dit om besmetting van pluimvee te voorkomen.

Aviaire influenza
Vogelgriep heet officieel Aviaire influenza (AI). Ieder AI-virus heeft een specifiek naam, zoals H5N1 en H5N8. De H en de N staan voor oppervlakte-eiwitten van het virus. In totaal worden 16 verschillende H-typen (H1 t/m H16) en 9 verschillende N-typen (N1 t/m N9) onderkend. Een deel van de virussen is hoogpathogeen, andere zijn laagpathogeen. Het huidige hoogpathogene H5N8-virus is zeer besmettelijk voor wilde vogels en gehouden pluimvee.