Nieuws - 13 september 2019

Naar New York voor het klimaat

tekst:
Roelof Kleis

Amanda Krijgsman gaat komende week een prijs verzilveren. De jonge WUR-onderzoeker mag naar New York om op een internationaal jongerenpodium te spreken over natuurlijke oplossingen voor klimaatproblemen.

De 26-jarige Krijgsman (Wageningen Environmental Research) vertegenwoordigt West-Europa op de top van jongerenorganisatie Youth4Nature. Die nog jonge organisatie wil meer aandacht voor het inschakelen van de natuur bij oplossingen voor klimaatproblemen. De afvaardiging naar New York is de prijs die Krijgsman won in een verhalenwedstrijd van Youth4Nature.

amanda krijgsman.jpg

Wat heb je verteld?
‘Youth4Nature vroeg jongeren hun persoonlijke verhaal te delen over een voorbeeld van een zogeheten nature based solution uit de eigen omgeving, die bijdraagt aan klimaatadaptatie. Ik heb het verhaal van de herinrichting van de Eendragstpolder verteld in recreatiegebied de Rottemeren onder de rook van Rotterdam. Om overtollig water van de Rotte op te vangen is een groot bassin gemaakt met een recreatiegebied en een roeibaan.

Wat is daar persoonlijk aan?
‘Ik ben daar in de buurt opgegroeid in Oud Verlaat, vlakbij het laagste punt van Nederland. Een prachtige groene omgeving, rijk aan biodiversiteit. Ik vond het vroeger ontzettend spannend om daar kikkers te vangen en salamanders. Daar is mijn interesse in de natuur ontstaan. Ik vind het belangrijk dat iedereen dichtbij huis toegang tot de natuur heeft en de natuur kan ervaren. Ik weet nog goed dat in die tijd de eerste berichten naar buiten kwamen over het smelten van het poolijs. Wij hadden thuis een dieselauto. Als de auto stilstond en mijn vader de motor liet draaien, zei ik daar wat van. ‘Pap, dat is slecht voor de zeehondjes.’ Nee, het heeft niet veel geholpen; hij rijdt nog steeds diesel.’

Krijgsman studeerde Internationaal Land- en Waterbeheer in Wageningen. Tijdens haar stage kwam ze in contact met het concept van nature based solutions. Het werd ook haar werkterrein bij WER, waar ze bezig is de ‘sociale component te koppelen aan klimaatadaptatie’. 
   

Wat betekent dat concreet?
Het gaat om het vergroenen van sociale woningbouwcomplexen, met als doel de leefbaarheid te verbeteren. Er is in Nederland een grote ongelijkheid tussen rijk en arm, wat betreft de toegang tot groen. Op een flat bijvoorbeeld heb je geen tuintje. Door groen te ontwikkelen samen met de bewoners verbeter je het welzijn en de sociale cohesie in een wijk. Daarnaast dempt groen de gevolgen van klimaatverandering.’

Wat ga je in New York doen?
‘Ik ga West-Europa en Wageningen vertegenwoordigen tijdens de New York Climate Week, als youth-leader on nature based solutions. Ik krijg de kans aanwezig te zijn bij de UN Youth Climate Summit, de UN Manifesto on Nature- Based Solutions en ik help bij de organisatie van workshops over nature based solutions gericht op jongeren. Aansluitend zal ik deelnemen aan de discussies rondom de UN Decade of Ecosystem Restoration, tijdens de Global Landscapes Forum. Dat is een internationaal platform dat zich inspant voor duurzaam gebruik van landschappen. Als jongeren mogen we op die top ook meepraten.'