Nieuws - 1 januari 1970

Naam A&F verdwijnt

De naam A&F gaat verdwijnen van visitekaartjes en briefpapier. Het instituut gaat verder onder de naam Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG). De business unit Food Quality, die deels naar het NIZO zou overgaan, blijft definitief bij de stichting DLO. Dat plan heeft de raad van toezicht vorige week goedgekeurd.

De afdeling Food Quality gaat door met twee onderzoeksgroepen: het restaurant van de Toekomst, waarin het instituut samen met cateraar Sodexho consumentengedrag gaat onderzoeken, en een groep die zich gaat richten op zogenaamde milde scheidings- en conserveringstechnieken. De laatste groep zal dat doen in nauwe samenwerking met de leerstoelgroep procestechnologie van Wageningen Universiteit.
Algemeen directeur van AFSG, dr. Kees de Gooijer, verwacht dat er bij het instituut nog ongeveer vijftien voltijdbanen geschrapt moeten worden in de komende reorganisatie. Dat aantal is lager dan verwacht omdat veel medewerkers in bedreigde afdelingen zijn vertrokken naar andere werkgevers, of gebruik hebben gemaakt van een afvloeiingsregeling.
A&F heeft elf maanden in onzekerheid verkeerd. Begin dit jaar maakte bestuursvoorzitter dr. Aalt Dijkhuizen bekend dat het instituut zou verdwijnen en grotendeels ondergebracht zou worden bij de universiteit. Een deel van A&F zou overgenomen worden door het NIZO.
Volgens De Gooijer zijn de plannen het afgelopen jaar in hoofdlijnen overeind gebleven. 'De vraag of het allemaal niet wat sneller had gekund lijkt me terecht. Ik zou zeggen, ja dat had best gekund. Heeft u nog een vraag?'
Die luidt hoe hij kan zeggen dat dit het plan is dat hij voor ogen had. Het instituut wordt toch niet ondergebracht bij de universiteit? 'Ach, dat lijkt me een semantische kwestie. Het is maar wat je verstaat onder het woord onderbrengen. Wij gaan in ieder geval nauw samenwerken met de universiteit. Daar is nu aan beide kanten draagvlak voor. Dat was twee jaar geleden wel anders, dus dat is winst.'
De enige echte wijziging in de plannen is volgens de directeur het afketsen van de afspraak met het NIZO. Na maanden onderhandelen bereikte Wageningen UR een conceptovereenkomst over de overgang van het onderzoek naar milde scheidings- en conserveringstechnologie naar dat onderzoeksinstituut. De overgang was volgens de raad van bestuur nodig omdat er geen toekomstperspectief was voor de groep. De overeenkomst ging uiteindelijk niet door omdat het personeel er niets in zag. Zij konden onvoldoende garanties kon krijgen bij het NIZO.
Op de vraag of er nu plotseling wel toekomstperspectief voor de groep is, zegt De Gooijer: 'Laten we dat maar voortschrijdend inzicht noemen. Wij denken dat we een groep hebben met een duidelijke focus, waar zeker kansen voor zijn.'
AFSG overlegt nog met investeerder Jan Hak, die na het bekendmaken van de onderhandelingen met het NIZO een tegenbod uitbracht op de onderzoeksgroep. AFSG wil volgend jaar met de investeerder kijken of er een bedrijfje opgestart kan worden dat zich zal richten op 'design'.
Het personeel van A&F is volgens de voorzitter van de ondernemingsraad dr. Arie van der Bent blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van het instituut. 'Voor de mensen van Food Quality ziet het er een stuk beter uit dan een paar maanden geleden. Er is een grote draai gemaakt. Het is jammer dat daar zoveel maanden voor nodig waren, maar wij zijn blij met de uitkomst.'
Over de samenwerking met de universiteit heeft Van der Bent minder hooggespannen verwachtingen dan zijn directeur. 'Je ziet in het persbericht en de overige communicatie dat dat door de beleidsmakers kennelijk heel belangrijk wordt gevonden. Ik denk zeker dat het zinnig is om samen te werken met de universiteit, maar dat lost maximaal twintig procent van onze problemen op. De resterende tachtig zullen we toch echt zelf moeten aanpakken. Maar kennelijk is de samenwerking politiek belangrijk. Tekenend is de interne communicatie. De universiteit, onze nieuwe partner, is nog niet eens ingelicht over de plannen. Dat verhaal is kennelijk vooral bedoeld voor de buitenwereld.' / KV