Wetenschap - 1 januari 1970

NWO-onderzoekers op loonlijst universiteit

NWO-onderzoekers op loonlijst universiteit

NWO-onderzoekers op loonlijst universiteit

De landelijke onderzoeksorganisatie NWO neemt sinds 1 april geen onderzoekers meer aan. Voortaan komen NWO-onderzoekers gewoon op de loonlijst van de universiteiten te staan

Nu nog heeft NWO zo'n tweeduizend onderzoekers in opleiding (oio's) en een paar honderd postdocs in dienst

NWO wil af van deze situatie, want personeelsbeleid wordt steeds ingewikkelder. Een aantal universiteiten geeft promovendi een promotiebeurs, andere geven hun aio's een hoger salaris dan is voorgeschreven. NWO stond steeds voor de taak daarop in te spelen. En dat leidde af van haar eigenlijke taak, de selectie van goed onderzoek. De universiteiten zijn akkoord gegaan met de overheveling van de oio's na de toezegging dat NWO blijft opdraaien voor de wachtgeldkosten voor onderzoekers die werkloos worden

Alleen de NWO-dochter FOM, die het natuurkunde-onderzoek financiert, blijft werkgever van haar oio's. We willen de verantwoordelijkheid voor het onderzoek dat we betalen in oon hand houden, zegt een woordvoerder.


Voor de aanschaf van een pc draagt DLO 250 tot 750 gulden bij; hoe lager de salarisschaal, hoe hoger de bijdrage. Verder kunnen deelnemers een renteloze lening krijgen. Ook kunnen ze de pc goeddeels bekostigen door in drie jaar maximaal 66 verlofuren in te leveren

Samenwonende of getrouwde DLO'ers kunnen per huishouden maar oon pc aanschaffen. Daar struikelen mensen over, zegt Hans Kooper, een van de organisatoren van het project. We neigen ertoe om toe te staan dat wel beide partners vakantie-uren inleveren. M.Hg., foto G.A